Categories
Biznes, CRM, Dofinansowania, ERP, Google Ads, Konfiguratory 3D, Marketing, SEO, Transformacja cyfrowa, Wizualizacje 3D

Choć pojęcie transformacji cyfrowej może wydawać się zawiłe i niezrozumiałe, to w praktyce dotyczy większości istniejących od dawna firm, które wdrażają różnego rodzaju rozwiązania cyfrowe w celu dostosowania się do potrzeb klientów na rynku. Skutkuje to unowocześnieniem i usprawnieniem prowadzenia działalności. Transformacja cyfrowa jest więc kompleksową zmianą sposobu funkcjonowania biznesu. Nowa rzeczywistość pokazuje, jak ważna i potrzebna jest cyfryzacja przedsiębiorstw – dzięki niej możliwe jest zmniejszenie wpływu czynników zewnętrznych na wyniki firmy. 

Transformacja cyfrowa w biznesie – konieczność, ale też ogromna szansa na rozwój firmy

W dzisiejszych czasach, aby mieć znaczenie na rynku, firmy muszą być na bieżąco z nowymi technologiami, niezależnie od branży. Ten, kto nie podąża za innowacyjnymi trendami cyfrowymi, odpada w wyścigu o sukces. Klienci nie wybaczają takich błędów, a ze względu na powszechny dostęp do informacji szybko znajdują konkurencyjną firmę, która działa sprawniej i reaguje na ich potrzeby na bieżąco. 

Transformacja cyfrowa jest jednak pojęciem szerszym niż sama cyfryzacja przedsiębiorstwa. Nie chodzi więc tylko o transformację w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych zamiast analogowych, ale przede wszystkim o zmianę podejścia do prowadzenia biznesu, tak aby jak najlepiej wykorzystać szanse, które pojawiają się dzięki wdrożeniu rozwiązań cyfrowych. Nierzadko wiąże się to ze zmianą modelu biznesowego, ukierunkowując go na tworzenie długofalowych relacji z klientem, identyfikowanie jego potrzeb i szukanie stale nowych rozwiązań na osiągnięcie celów biznesowych. 

Transformacja cyfrowa nie jest więc działaniem jednorazowym – oczywiście największe zmiany w strukturze pracy przedsiębiorstwa zachodzą na początku tego procesu, ale należy pamiętać, że również w perspektywie długofalowej model prowadzenia biznesu musi być stale usprawniany i dostosowywany do aktualnej rzeczywistości, ze względu na ciągły rozwój technologii. 

Efektem końcowym wszystkich działań określanych jako transformacja cyfrowa jest oczywiście zwiększenie wartości biznesu poprzez pomnożenie przychodów. 

Jakie działania zaliczamy do elementów transformacji cyfrowej?

Transformacja cyfrowa to zagadnienie bardzo szerokie i wielowątkowe. Istnieje wiele rozwiązań, które są w stanie usprawnić działalność przedsiębiorstwa. 

Ważnym filarem w cyfryzacji biznesu jest zmiana w obszarze widoczności przedsiębiorstwa w sieci. Duża część klientów już od dawna preferuje zakupy online bardziej niż te tradycyjne. Nawet ci, którzy jednak wolą stacjonarne korzystanie z usług, najczęściej wyboru usługodawcy dokonują, przeglądając informacje dostępne w internecie. Jest więc praktycznie niemożliwe, by osiągnąć sukces biznesowy bez odpowiedniej pozycji firmy w sieci. Składają się na to działania z zakresu tworzenia lub optymalizowania platformy internetowej, a także digital marketingu, który dzielimy na dwa główne nurty: marketing płatny związany z kampaniami reklamowymi w Google Ads oraz pozycjonowanie stron internetowych (SEO)

W dzisiejszych czasach strony internetowe przedsiębiorstw to nie tylko ich krótkie wizytówki z podanymi danymi kontaktowymi, ale rozbudowane platformy z wieloma funkcjonalnościami. W zależności od profilu działania firmy, w ramach transformacji cyfrowej należy rozbudować stronę internetową o elementy możliwe do zastosowania w danym biznesie, jak na przykład dodanie modułu e-commerce umożliwiającego zakupy online, stworzenie narzędzi umożliwiających bezpośredni kontakt klienta z firmą poprzez stronę internetową (formularze kontaktowe, chatboxy itp.). Ciekawym i zachęcającym do zakupu rozwiązaniem jest udostępnienie klientom swojego sklepu online możliwości indywidualnego dostosowania produktu w konfiguratorze 3D.

Myśląc o nowoczesnym marketingu, nie można pominąć dwóch kluczowych rozwiązań, czyli kampanii płatnych i działań z zakresu SEO. Te rozwiązania odróżniają się od marketingu tradycyjnego przede wszystkim tym, że ich efekty są mierzalne. Dzięki rozwiniętym możliwościom analizy zachowań użytkowników możemy lepiej zidentyfikować potrzeby klientów i pod tym kątem optymalizować działania marketingowe. W kampaniach Google Ads wiele funkcji jest zautomatyzowanych: system sam podpowiada najlepsze rozwiązania, wykorzystując procesy uczenia maszynowego (machine learning), tworzy i testuje dziesiątki kombinacji na podstawie danych wejściowych, kierując je do odpowiednich grup odbiorców, a także prognozuje zachowania użytkowników, dzięki czemu wspomaga proces planowania przyszłych działań. Z kolei w branży SEO coraz szerzej wykorzystywane są możliwości sztucznej inteligencji. Transformacja cyfrowa w zakresie marketingu jest więc krokiem milowym ku usprawnieniu biznesu.

Kolejnym filarem transformacji cyfrowej jest wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i kontakt z klientem. Po pierwsze, wyróżniamy tu systemy ERP, które służą do sprawnego planowania zasobów w przedsiębiorstwie, a więc zarządzania wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie. Zastosowanie takiego rozwiązania polepsza wymianę informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, a dzięki integracji wszystkich procesów daje lepszy pogląd na działanie firmy – odczytywanie danych z systemu wspomaga podejmowanie ważnych decyzji biznesowych i planowanie kolejnych działań. Innym rozwiązaniem są systemy CRM, czyli platformy do zarządzania relacjami z klientem i wspierania procesu jego obsługi. To rozwiązanie daje możliwość ustalania konkretnych zadań, ich harmonogramu i priorytetu, pozwala śledzić postępy prac i na bieżąco je raportować, a więc znacząco usprawnia wykonywanie zadań, pozwalając odpowiadać na bieżące potrzeby klientów.

Korzyści dla biznesu po transformacji cyfrowej

Efektywne wdrożenie rozwiązań cyfrowych niesie za sobą wiele niepodważalnych korzyści, poprawiając komfort wszystkich osób tworzących środowisko danej firmy, a więc zarówno klientów, jak i jej pracowników, partnerów biznesowych i interesariuszy organizacji. Wśród najważniejszych profitów, będących skutkiem transformacji cyfrowej, można wyróżnić:

  • Usprawnienie sposobu gromadzenia i analizowania danych – dzięki cyfrowym bazom danych informacje stają się bardziej użyteczne i możliwe do analizy. Analiza danych to potężne zagadnienie stosowane przy identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód na drodze do osiągnięcia celów biznesowych, a także optymalizowaniu i usprawnianiu procesów.
  • Integracja źródeł danych i optymalizacja przepływu informacji w przedsiębiorstwie – często w firmach istnieje kilka rozproszonych źródeł informacji, tak zwanych silosów danych. Zastosowanie cyfrowych rozwiązań do integracji danych pozwoli stworzyć “jedno źródło prawdy” i uniknąć niepowodzeń, wynikających z braku przepływu informacji między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa.
  • Łatwiejsze rozpoznawanie potrzeb klienta – gromadzenie szczegółowych informacji na temat zachowań klientów, które jest możliwe dzięki wdrożeniu rozwiązań cyfrowych, pozwala na zidentyfikowanie jego potrzeb i wprowadzenie zmian w działaniu firmy pod tym kątem.
  • Poprawa jakości wrażeń klienta podczas interakcji z firmą – konsumenci mają coraz większe wymagania, jeśli chodzi o doświadczenia związane z procesem nabywania produktu lub usługi. Stosując nowe technologie, mamy wpływ na poprawę jakości doświadczeń konsumenckich – chodzi tu o usprawnienia z dziedziny UX (user experience).
  • Lepsza produktywność – zastosowanie nowoczesnych narzędzi technologicznych pozwala zautomatyzować wiele procesów w firmie, a tym samym zaoszczędzić czas i zasoby potrzebne do ich wykonania. Znacząco zmniejsza również możliwość błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Praca jest dzięki temu bardziej wydajna, a pracownicy mogą wykonywać swoje zadania szybciej i bardziej skutecznie.
  • Większa elastyczność biznesu – transformacja cyfrowa sprawia, że wprowadzanie kolejnych zmian i usprawnień w sposobie działania przedsiębiorstwa będzie łatwiejsze. Firmy, które mają wdrożone rozwiązania cyfrowe, z większą elastycznością dostosowują się do zmian na rynku konsumenckim, a także są w stanie szybciej reagować na czynniki zewnętrzne.
  • Zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa – wszystkie powyższe pozytywy prowadzą do jednej najważniejszej korzyści, jaką jest podnoszenie wartości biznesu poprzez zwiększenie zysków firmy. Liczne badania dowodzą, że przedsiębiorstwa, które wdrożyły u siebie rozwiązania cyfrowe, znacznie poprawiły dzięki temu swoją wydajność i rentowność, a co za tym idzie – zwiększyły swoje przychody.

Największe wyzwania podczas transformacji cyfrowej

Tak jak w wielu innych sytuacjach, również podczas transformacji cyfrowej najtrudniejszy jest pierwszy krok. Ludzie z natury boją się zmian i nie widzą potrzeby ich wdrażania, status quo uważając za bezpieczny i wystarczający. 

Ważne jest, by w transformację cyfrową przedsiębiorstwa zaangażowani byli wszyscy pracownicy, którzy powinni otrzymać odpowiednie wsparcie kierownictwa, aby łatwiej zrozumieć i oswoić się z potrzebą zmian. Należy więc zadbać o odpowiednią współpracę pomiędzy podmiotami w firmie, aby proces transformacji był spójny i dla wszystkich zrozumiały.

Innym wyzwaniem często jest ograniczony budżet. Systemy cyfrowe usprawniające pracę przedsiębiorstwa nierzadko są bardzo drogie. Trzeba mieć też środki pieniężne na stworzenie stanowisk pracy odpowiedzialnych za przeprowadzenie transformacji cyfrowej lub skorzystanie z usług zewnętrznych podmiotów doradczych specjalizujących się w tej dziedzinie. Jest to jednak inwestycja, która w dłuższej perspektywie czasu zwróci się wielokrotnie, zatem nie należy na tym procesie oszczędzać. Warto też skorzystać z dostępnych w naszym kraju programów wspierających digitalizację firm, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do takich działań.

Jak zarządzać procesem zmiany? Transformacja cyfrowa w podejściu Agile

Proces transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie trzeba traktować jako wielki, ważny projekt, a więc należy zbudować odpowiednie struktury zarządzające i zaplanować harmonogram zadań. Jako że na początku ciężko jest określić, jak będzie wyglądał cały proces i jakie zagrożenia czekają po drodze, warto zastosować w zarządzaniu transformacją podejście Agile, czyli zwinne. Istotą jest tu odejście od szczegółowego planowania całego projektu jeszcze przed jego rozpoczęciem, a zamiast tego podział procesu na krótsze etapy i ustalanie kolejnych działań dopiero na podstawie doświadczeń z tych już wykonanych. Potrzeby lub cele będą się zmieniać w trakcie postępu prac, będzie więc można szybko reagować na zmiany i tworzyć plan działania na bieżąco zamiast podążać ściśle za z góry narzuconym schematem. Zmniejsza to znacząco ryzyko niepowodzeń i pozwala szybko dostosowywać krótkoterminowe plany do zmieniających się warunków rynkowych.

Unowocześnij swoją firmę razem z Midero!

Transformacja cyfrowa to niezwykle ważny proces, przez który musi przejść każda firma pragnąca dostosować się do obecnych realiów rynkowych. Warto więc skorzystać z doświadczenia specjalistów i zatrudnić zewnętrznych doradców, którzy pomogą zaplanować cały proces, a także dostosować i wdrożyć odpowiednie systemy cyfrowe. W Midero spojrzymy całościowo na Twój biznes i zaproponujemy najlepsze rozwiązania. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie doradztwa biznesowego, marketingu internetowego, pomocy w uzyskaniu dofinansowania, a także implementacji oprogramowania dobranego do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.