Zabłocie 23/23 30-701 Kraków
Zadzwoń +48 535 588 571
Napisz do nas [email protected]

Co to jest Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (skrót: BUR) jest ogólnodostępną, bezpłatną platformą, która zawiera oferty usług rozwojowych. Prowadzi ją Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Instytucja świadczy usługi w bardzo zróżnicowanej formie. Mowa tu między innymi o:

 

– szkoleniach,
– kursach zawodowych,
– doradztwie,
– studiach podyplomowych,
– coachingu,
– mentoringu


Szeroka paleta dostępnych usług sprawia, że z Bazy Usług Rozwojowych korzystają instytucje i osoby prywatne, którym zależy na rozwoju swoich kompetencji oraz realizacji celów edukacyjnych i biznesowych.

 

Baza Usług Rozwojowych oferuje różnorodne funkcjonalności takie jak:

 

– umożliwienie usługodawcom zarejestrowanie się w Krajowym Systemie Usług (KSU), czyli sieci kooperujących ze sobą podmiotów, które dbają o rozwój regionalnej przedsiębiorczości w naszym kraju,
– zagwarantowanie powszechnego dostępu do informacji dotyczących podmiotów, które zajmują się świadczeniem usług rozwojowych, a także ich oferty; dzięki temu każda zainteresowana osoba oraz przedsiębiorca w efektywny i szybki sposób może wyszukać propozycje dostosowane do swoich potrzeb;
– umożliwienie użytkownikom zamówienia usługi zgodnej z ich wysokimi oczekiwaniami,
– wprowadzenie możliwości oceny usług, z których korzystali klienci
Prawidłowe zaplanowanie funkcjonalności oraz kompetencji Bazy Usług Rozwojowych możliwe było dzięki przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele środowisk żywo zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu kształcenia ustawicznego i adaptacyjności przedsiębiorstw.

Jak działa i jak korzystać z BUR

Z usług, które zamieszczone są w Bazie Usług Rozwojowych, mogą korzystać mikro, mali bądź średni przedsiębiorcy. Każdy z nich może liczyć na dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych rozpoczął się proces uruchamiania tak zwanych Podmiotowych Systemów Finansowania. Są to schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, które przeznacza się na wspieranie rozwoju firm i pracowników. Ogólne kwestie dotyczące funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania umieszczono w regulacji prawnej pn. „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020”. Każdy RPO w sposób indywidualny określa dokładne zasady i procedury dotyczące ubiegania się o środki. Główne cele i założenia Podmiotowych Systemów Finansowania są następujące: – wspieranie wyłącznie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, – beneficjent wsparcia w sposób indywidualny decyduje o wybraniu konkretnej usługi rozwojowej, – stworzony system w sposób efektywny umożliwia szybką reakcję na wystąpienie nowych potrzeb wśród odbiorców dzięki uproszczonej ścieżce aplikowania o wsparcie oraz łatwemu rozliczaniu kosztów, – system zintegrowano z Bazą Usług Rozwojowych – wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorców ma miejsce wyłącznie spośród ofert, które zostały zamieszczone w Bazie Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z dofinansowania usług rozwojowych w ramach PSF powinien opracować długofalowy plan rozwoju swojej firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie projekt wsparcie ekspercko – doradczego w tej kwestii. Dzięki udziałowi w takim projekcie przedsiębiorca może uzyskać profesjonalną analizę prowadzonej przez siebie działalności oraz otrzymać przygotowany plan rozwoju swojej firmy, dzięki któremu możliwe będzie precyzyjne wybranie usługi rozwojowej, która w jak największym stopniu będzie dostosowana do jego potrzeb. To z kolei spowoduje, że założone przez przedsiębiorcę cele biznesowe zostaną spełnione. Oprócz tego udział w projekcie wiąże się również z otrzymaniem dokumentu, który wzmocni wiarygodność przedsiębiorcy w kontaktach z partnerami biznesowymi.

Jak uzyskać dofinansowanie na usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP

Procedura zdobycia dofinansowania polega na pięciu niżej wymienionych krokach:

  • – wybranie oferty szkoleniowej lub doradczej – osoby lub firmy zainteresowane usługą poszukują i wybierają odpowiednią ofertę za pośrednictwem strony Bazy Usług Rozwojowych,
  • – wysłanie zgłoszenia – wybór usługi i zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/doradztwie musi odbyć się za pośrednictwem BUR,
  • – wydanie decyzji o finansowaniu – w przypadku zatwierdzenia wniosku zostaje podpisana umowa wsparcia finansowego. Operator projektu rezerwuje określoną sumę pieniędzy na dofinansowanie szkolenia oraz nadaje przedsiębiorcy numer ID,
  • – zrealizowanie usługi doradczej bądź szkoleniowej – firma, która świadczy usługę wystawia fakturę, a następnie uczestnicy szkolenia wypełniają ankiety,
  • – wykonanie rozliczeń – przedsiębiorcy przekazują operatorom fakturę za wykonaną usługę. Operator sprawdza jej poprawność po czym przekazuje określone środki.

W części województw (małopolskie, śląskim i łódzkim) działa system bonowy lub przedpłaty, który powoduje, iż wkład własny (i/lub ewentualny podatek VAT od usługi) wpłacamy na konto bankowe Operatora regionalnego, a on dokonuje zapłaty za usługę płacąc wkład własny, kwotę dofinansowaną oraz wpłaconą do niego zaliczkę na podatek VAT od usługi. Drugim modelem rozliczenia jest refundacja tzn. mając promesę dofinansowania (wcześniej zawartą umowę z operatorem), odpowiednie dowody realizacji usługi, fakturę VAT oraz potwierdzenie płatności za całą usługę rozwojową przekazujemy tą dokumentację do operatora, a on zwraca nam kwotę dofinansowaną.

Lista województw, w których można skorzystać z dofinansowanych szkoleń w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP:


Źródła:
Oficjalna strona internetowa Bazy Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Oficjalna strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – https://www.parp.gov.pl/

Do pobrania:

Instrukcja uzupełniania Umowy Mbon Plus