Zabłocie 23/23 30-701 Kraków
Zadzwoń +48 535 588 571
Napisz do nas [email protected]

W ramach szeroko rozumianego DORADZTWA BIZNESOWEGO zajmujemy się monitorowaniem rynku, prognozowaniem zjawisk rynkowych, obserwacjami i badaniami oraz analizą trendów konsumenckich.

 

Badanie wybranej niszy rynkowej, segmentu rynku oraz branży wymaga zebrania niezbędnych danych, tj. przede wszystkim wiedzy o odbiorcach towarów i usług i ich zachowaniach oraz potrzebach. Ponadto analizujemy specyfikę najważniejszych podmiotów na wybranym rynku, monitorujemy główne trendy, prognozujemy kierunki i dynamikę rozwoju.

 

Analizy rynkowe wykonywane są w oparciu o połączenie kilku podejść metodologicznych. Wśród nich istotną rolę pełnią: analiza danych zastanych (desk research), badania ilościowe, badanie jakościowe oraz prognozy analityczne. Przed realizacją każdego zlecenia sprawdzamy, czy istnieją dokumenty źródłowe dotyczące wybranej branży.

 

W wyniku realizacji usług doradczych weryfikujemy który z segmentów rynku rozwija się najbardziej dynamicznie. Monitorowanie trendów rynkowych pozwoli na odpowiedź, gdzie do tej pory pojawiła się największa dynamika wzrostu, a prognozowanie trendów rynkowych pozwoli na zidentyfikowanie, w którą ze zidentyfikowanych nisz nasza firma mogłaby wejść z największą szansą na odniesienie sukcesu.

 

Nasze usługi pomagają klientom w pełnym wykorzystaniu posiadanego potencjału i kompetencji sprzedażowych, dzięki czemu przedsiębiorcy wykorzystują informacje, które pomagają w określeniu kierunków dalszego rozwoju firmy.

Jednym ze strategicznych celów naszej firmy jest budowanie długofalowej współpracy z naszymi Klientami opartej na Państwa satysfakcji i naszym profesjonalizmie. Świadczymy usługi o charakterze eksperckim, oparte na wiedzy, doświadczeniu oraz na bardzo dobrym rozeznaniu w biznesie.