Centrum Badawczo-Rozwojowe

Wsparcie techniczne i naukowe

Jako przedsiębiorstwo niebędące instytutem badawczym, od lat prowadzimy badania i prace rozwojowe, stanowimy wsparcie techniczne i naukowe dla sektora informatyczno- inżynierskiego. Nasza działalność została przypieczętowana statusem Centrum Badawczo- Rozwojowego nadanym przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego

Jesteśmy w gronie niewielu polskich firm posiadających status Centrum Badawczo- Rozwojowego. Traktujemy to jako ogromny sukces, potwierdzający dotychczasowe osiągnięcia w ramach rozwoju przedsiębiorstw naszych klientów oraz dowód na to, że jesteśmy wartym zaufania partnerem biznesowym.

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków 100% tzw. kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R). 

Status CBR

Status CBR łączy zalety prywatnego przedsiębiorstwa i jednostki naukowej

Osiągnięcie statusu CBR traktujemy jako ogromny sukces, potwierdzający dotychczasowe osiągnięcia w ramach rozwoju przedsiębiorstw naszych klientów oraz dowód na to, że jesteśmy wartym zaufania partnerem biznesowym.

Status CBR przekłada się także na rozwój naszej spółki Midero S.A. umożliwiając nam zwiększenie zakresu prowadzonych działań. Polegają one przede wszystkim na wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych, doradztwie biznesowym oraz szkoleniach i konsultacjach z wdrażania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję.

Ulga B+R

Ulga badawczo- rozwojowa

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków 100% tzw. kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Dzięki zastosowaniu tej opcji nasi klienci płacą mniejszy podatek, a wygenerowaną oszczędność, mogą przeznaczyć na dalszy rozwój i inwestycje. Celem działań B+R jest wykorzystanie istniejącej wiedzy lub zdobycie nowej do opracowania kolejnych lub ulepszenia obecnych produktów i usług, ale także ulepszenia samych procesów technologicznych.

Do kosztów kwalifikowanych przez organy podatkowe należą: ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot będący jednostką naukową, a także wyniki badań, prowadzonych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Wsparcie naukowe na zasadach komercyjnych

Pełen zakres wiedzy projektowej i programistycznej

Odpowiednio zrealizowane prace badawczo-rozwojowe przynoszą firmom ogromne korzyści, potrafią poprawiać ich konkurencyjność, pozytywnie wpływać na jakość i realizację oferowanych usług. Współpracę zaczynamy od dokładnego zapoznania się z potrzebami naszych klientów, po czym przygotowujemy indywidualne analizy, by na koniec dostarczyć najlepsze rozwiązania. Trwałe relacje biznesowe budujemy na fundamencie zaufania i szczerości.

Przekształć swój biznes dzięki sile innowacji

Z nami opracujesz nowe kierunki rozwoju swojej firmy dopasowane do jej indywidualnych potrzeb i celów.