Ogłoszenia z 2023 roku:

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIDERO S.A. – Kliknij aby pobrać

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM TERMINIE POBORU AKCJI SERII C SPÓŁKI MIDERO S.A. – Kliknij, aby pobrać

OGŁOSZENIE O DRUGIM TERMINIE POBORU AKCJI SERII C SPÓŁKI MIDERO S.A. – Kliknij, aby pobrać

OGŁOSZENIE O DOKONANIU PRZYDZIAŁU AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII C SPÓŁKI MIDERO S.A. W KRAKOWIE – Kliknij, aby pobrać

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIDERO S.A. – Kliknij aby pobrać

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIDERO S.A. – Kliknij aby pobrać

Ogłoszenia z 2024 roku:

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIDERO S.A. – Kliknij aby pobrać

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM TERMINIE POBORU AKCJI SERII D SPÓŁKI MIDERO S.A. – Kliknij, aby pobrać