Categories
SEO

W świecie cyfrowym, gdzie konkurencja o uwagę użytkownika jest zacięta, SEO (Search Engine Optimization) od dawna uchodzi za klucz do sukcesu. Jednak wraz z ewolucją internetu i zmieniającymi się oczekiwaniami użytkowników, pojawia się nowy gracz – SXO (Search Experience Optimization). 

SXO to rewolucyjne połączenie SEO i UX (User Experience), które przenosi nas poza tradycyjne metody optymalizacji strony dla wyszukiwarek, kładąc nacisk na optymalizację dla ludzi. Sukces strony internetowej nie zależy wyłącznie od jej widoczności w wynikach wyszukiwania, ale w dużej mierze od jakości doświadczeń użytkowników, przy czym wyższa jakość tych doświadczeń bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia liczby konwersji, co jest głównym celem.

Ale co sprawia, że strona internetowa jest naprawdę dostępna dla każdego użytkownika? Dostępność w kontekście SXO to nie tylko techniczne aspekty, takie jak szybkość ładowania czy responsywność. To zrozumienie, jak różnorodni użytkownicy korzystają z treści online – od osób z niepełnosprawnościami po tych, którzy szukają szybkich i intuicyjnych rozwiązań. W naszym artykule zagłębimy się w kluczowe aspekty dostępności stron internetowych, podkreślając, jak istotne jest optymalizowanie strony z myślą o wszystkich użytkownikach, aby zapewnić im pozytywne doświadczenia, które przekładają się na lepszą widoczność, efektywność strony oraz zwiększoną liczbę konwersji. Jeśli chcesz zrobić krok w kierunku poprawy doświadczeń użytkownika na swojej stronie, przeczytaj nasz artykuł o audycie SXO!

Spis treści:

Jak niepełnosprawność wpływa na korzystanie i postrzeganie strony?

Niepełnosprawności mają znaczący wpływ na sposób, w jaki użytkownicy postrzegają i korzystają ze stron internetowych. Osoby z niepełnosprawnościami, takimi jak problemy ze wzrokiem, słuchem, ograniczenia ruchowe czy trudności poznawcze, napotykają wyjątkowe wyzwania w nawigacji i interakcji z treścią online. Na przykład, dla osoby niewidomej, strona internetowa, która nie jest dostosowana do czytników ekranu, może być całkowicie niezrozumiała. Podobnie, osoby z trudnościami słuchowymi mogą nie być w stanie korzystać z multimediów bez dostępnych napisów lub transkrypcji. Brak odpowiednich środków dostępności ogranicza możliwość pełnego korzystania z zasobów internetowych, co nie tylko prowadzi do frustracji i wykluczenia, ale także oddziałuje na percepcję marki i wiarygodność strony. 

Jak lepiej zrozumieć użytkownika?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 są to międzynarodowe standardy dostępności, które określają, jak tworzyć treści cyfrowe dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Te wytyczne, opracowane przez World Wide Web Consortium (W3C), mają na celu zapewnienie, że wszyscy użytkownicy mają równe szanse na korzystanie z treści internetowych. Najbardziej popularne elementy WCAG 2.2. obejmują:

 • możliwość zmiany kontrastu na stronie;
 • dostosowania wielkości tekstu; 
 • teksty alternatywne dla wprowadzonych na stronę multimediów;
 • audiodeskrypcje i transkrypcje;
 • możliwość zatrzymania lub całkowitego wyłączenia animacji na stronie; 
 • zmianę fontu na bardziej czytelny;
 • powiększenie kursora;
 • ukrycie obrazów na stronie. 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 są wymagane dla stron i usług sektora publicznego, aby zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Strony prywatne mogą, ale nie muszą się do nich stosować, chociaż jest to zalecane dla lepszej dostępności.

Aby lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stają użytkownicy z niepełnosprawnościami, konieczne jest zagłębienie się w ich doświadczenia. Poza zapoznaniem się ze standardami WCAG 2.2. (aktualizacja 05.10.2023), warto podjąć dodatkowe kroki:

 • Używanie programu czytnika ekranu i eksplorowanie stron internetowych z zasłoniętymi oczami to świetny początek.
 • Symulowanie ślepoty barw i nawigowanie za pomocą klawiatury czy poleceń głosowych pomaga zrozumieć ograniczenia, z jakimi borykają się niektórzy użytkownicy. 
 • Usunięcie obrazów i multimediów z naszego codziennego doświadczenia online również otwiera oczy na to, jak ważne są alternatywne formy treści. 
 • Dodatkowo, warto spróbować korzystać z narzędzi powiększających tekst i zmieniających kontrast na stronie, aby zrozumieć, jak ważna jest czytelność i widoczność treści dla osób z ograniczeniami wzroku. 
 • Można również spróbować dostosować urządzenia wejściowe, takie jak myszy czy klawiatury, do bardziej ograniczonych ruchowo ustawień, by doświadczyć, jak te ograniczenia wpływają na interakcję z treścią internetową.

Te działania pomogą w pełniejszym zrozumieniu, jak kluczowe jest projektowanie i optymalizowanie stron internetowych, które są naprawdę dostępne dla wszystkich użytkowników.

Dostępność jako fundament w optymalizacji SXO

Dostępność, rozumiana jako łatwość, z jaką różnorodni użytkownicy mogą korzystać ze strony, odgrywa istotną rolę w optymalizacji doświadczeń online. Przyjazne dla użytkownika rozwiązania, takie jak klarowna nawigacja, tekst alternatywny dla obrazów, czy dostosowanie strony do pracy z czytnikami ekranu, nie tylko poprawiają doświadczenia osób z niepełnosprawnościami, ale również zwiększają ogólną użyteczność i atrakcyjność strony dla wszystkich odwiedzających. W ten sposób, dostępność łączy się bezpośrednio z lepszymi wskaźnikami SEO, takimi jak niższa współczynnik odrzuceń, dłuższy czas spędzony na stronie i lepsza konwersja. 

Nawigacja na stronie, czyli podstawowy wyznacznik dostępności

Nawigacja strony internetowej jest fundamentem dostępności i kluczowym elementem, który wpływa na SEO. Spójny i intuicyjny układ nawigacji nie tylko ułatwia użytkownikom odnajdywanie poszukiwanych treści, ale również zwiększa użyteczność strony dla osób z niepełnosprawnościami, takich jak osoby niewidome korzystające z czytników ekranu. Gdy nawigacja jest przewidywalna, użytkownicy mogą łatwiej i szybciej poruszać się po witrynie, co z kolei przekłada się na lepsze wskaźniki zaangażowania i niższe współczynniki odrzuceń – oba te czynniki są istotne dla pozycjonowania. Ponadto, dobrze zorganizowana struktura nawigacyjna, zrozumiała zarówno dla użytkowników, jak i dla robotów indeksujących wyszukiwarek, jest kluczowa dla skutecznego indeksowania strony. To z kolei prowadzi do lepszej widoczności w wynikach wyszukiwania.

Nawigacja na stronie, która jest zgodna z herystykami Nielsena, staje się jeszcze bardziej efektywna i dostępna. Herystyki te, opracowane przez Jakoba Nielsena, stanowią zestaw zasad dla użyteczności interfejsów użytkownika i mają kluczowe znaczenie dla tworzenia intuicyjnych, przystępnych witryn internetowych. Na przykład, herystyka nr 2, dotycząca widoczności statusu systemu i spójności oraz standardów może być bezpośrednio zastosowana do projektowania nawigacji. Zapewniając użytkownikom jasne wskazówki, gdzie się znajdują na stronie i jak mogą się poruszać, zwiększamy ich komfort i efektywność nawigacji.

Nawigacja okruszkowa, czyli breadcrumps i ich rola w dostępności

Nawigacja okruszkowa, zwana inaczej breadcrumbs, odgrywa kluczową rolę w dostępności stron internetowych, ułatwiając użytkownikom orientację w strukturze witryny. Dzięki jasno zdefiniowanej ścieżce, breadcrumbs pozwalają użytkownikom na łatwe zrozumienie ich aktualnego położenia na stronie oraz na szybkie powracanie do wcześniejszych sekcji.

Z perspektywy SEO, nawigacja okruszkowa jest równie ważna. Jest ona swego rodzaju techniką linkowania wewnętrznego, które pomaga wyszukiwarkom w lepszym zrozumieniu i indeksowaniu struktury witryny. Ponadto, wykorzystanie kluczowych słów w ścieżkach okruszkowych może przyczynić się do zwiększenia trafności tematycznej strony, co ma bezpośredni wpływ na jej pozycjonowanie.

Przy ocenie skuteczności nawigacji okruszkowej, narzędzia takie jak Google Search Console mogą okazać się nieocenione, zwłaszcza gdy używane są znaczniki danych strukturalnych. W przypadku witryn opartych na JavaScript, warto również sprawdzić, jak breadcrumbs prezentują się przy wyłączonym JavaScript, aby upewnić się, że są one dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym dla tych korzystających z czytników ekranu. 

Zrozumienie roli nawigacji za pomocą klawiatury w dostępności cyfrowej strony

Nawigacja za pomocą klawiatury jest nieodzownym elementem tworzenia dostępnych stron internetowych. Pozwala ona użytkownikom z ograniczeniami wzroku lub motoryki, jak również tym korzystającym z alternatywnych metod interakcji, takich jak oprogramowanie do wprowadzania mowy, na pełne korzystanie ze wszystkich funkcji strony. Chociaż nawigacja klawiaturowa nie łączy się bezpośrednio z tradycyjnymi aspektami SEO, ma ona znaczący wpływ na ogólny komfort użytkowania witryny, co może zwiększać zaangażowanie i poprawiać wskaźniki użytkowników.

Testowanie nawigacji klawiaturowej jest najlepiej przeprowadzać ręcznie, szczególnie na stronach najważniejszych pod względem ruchu i konwersji.

Unikalne tytuły w konteście dostępności i SXO

Unikalne tytuły stron odgrywają niezwykle ważną rolę zarówno w kontekście dostępności, jak i SEO, tworząc klarowne i bezpośrednie połączenie między oczekiwaniami użytkownika a treścią strony. Dla osób korzystających z czytników ekranu, takich jak osoby niewidome i niedowidzące, jasne tytuły stron są niezbędne do szybkiego zrozumienia ich zawartości i celu. Podobnie, użytkownicy z niepełnosprawnością poznawczą cenią sobie tytuły, które bezpośrednio wskazują na tematykę strony, umożliwiając im łatwiejsze nawigowanie w internecie. 

Znaczenie tekstów alternatywnych w optymalizacji stron

Tekst alternatywny, często pomijany, jest jednym z najistotniejszych elementów zarówno w kontekście dostępności, jak i SEO, został stworzony głównie dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi, umożliwiając im zrozumienie obrazów na stronach internetowych. Dla osób z wadami wzroku, teksty alternatywne są nieocenioną pomocą w zrozumieniu zawartości obrazów na stronie. W przypadkach wolnego połączenia internetowego lub problemów z ładowaniem obrazów, tekst alternatywny staje się niezbędnym opisem dla wszystkich użytkowników, wyjaśniającym, co zostało przedstawione na grafice.

Z perspektywy SEO, tagi alt pełnią równie ważną rolę, dostarczając wyszukiwarkom dodatkowego kontekstu i pomagając w lepszym zrozumieniu zawartości strony. Poprawnie sformułowane i precyzyjne teksty alternatywne mogą przyczynić się do zwiększenia trafności strony w kontekście wyszukiwanych haseł, co z kolei wpływa na jej ogólną wydajność w wynikach wyszukiwania.

Jak napisy i transkrypcje wideo wspomagają dostępność i optymalizację SEO?

Napisy i transkrypcje filmów stanowią istotny element w tworzeniu dostępnych i SEO-optymalizowanych treści. Chociaż treści wideo są coraz bardziej popularne, istnieją różne preferencje w zakresie konsumpcji mediów. Osoby, które preferują czytanie, mogą mieć trudności ze zrozumieniem filmów, szczególnie gdy pojawiają się problemy techniczne, takie jak wolne ładowanie się wideo, czy trudny do zrozumienia akcent lektora. Dlatego napisy i transkrypcje są nie tylko pomocne dla osób z ograniczeniami słuchu, ale także dla tych, którzy wolą czytać treści niż je oglądać.

Napisy i transkrypcje wideo są istotne dla SEO, gdyż ułatwiają wyszukiwarkom indeksowanie treści wideo, wzbogacają je o słowa kluczowe, poprawiają dostępność i zwiększają zaangażowanie użytkowników, co pozytywnie wpływa na ranking strony w wynikach wyszukiwania.

Opisy multimediów a dostępność i SEO

Dla osób niewidomych i niedowidzących, te opisy są kluczowe do zrozumienia wizualnych aspektów treści, które nie są przekazywane przez główny dźwięk. W kontekście SEO, szczegółowe opisy multimediów, takie jak filmy, ułatwiają wyszukiwarkom zrozumienie i odpowiednie klasyfikowanie tych elementów na stronie internetowej. Dlatego też, dodanie opisów mediów jest rekomendowane przy wdrażaniu znaczników danych strukturalnych dla wideo. Do testowania i weryfikacji tych opisów można wykorzystać Google Search Console.

Anchory to nie tylko SEO?

Dobieranie słów kluczowych pod anchory w linkach jest istotne zarówno dla SEO, jak i użytkowników. Słowa kluczowe w anchorach pomagają wyszukiwarkom zrozumieć związek między stronami, co wpływa na ranking. Dla użytkowników, zwłaszcza korzystających z czytników ekranu, precyzyjne anchory z odpowiednimi słowami kluczowymi wskazują, co znajduje się pod danym linkiem, usprawniając nawigację. Ważne jest, aby słowa kluczowe były relewantne i zgodne z treścią docelową, unikając nadmiernego optymalizowania i zachowując naturalność w ich użyciu.

Autor

Klaudia Smykla

Specjalistka SXO