Categories
Aktualności, Dofinansowania

W 2017 roku ruszyły trzy projekty w województwie zachodniopomorskim współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwane również bonami rozwojowymi), tj.:

 • „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” realizowany w okresie 01.06.2017 – 31.05.2020,
 • „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim” realizowany w okresie 01.04.2017 – 31.03.2020,
 • „Usługi Rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” realizowany w okresie 01.04.2017 – 31.03.2020.

Celem wszystkich projektów jest podniesienie kompetencji przedsiębiorców i pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Dofinansowanie polegające na refundacji poniesionych wydatków można wykorzystać na wybrane usługi – doradztwo, coaching, szkolenia, kursy zawodowe, mentoring, egzaminy, usługi e-learningowe lub studia podyplomowe. Przedsiębiorcy indywidualnie mogą wskazać usługodawcę oraz konkretną usługę z danego rodzaju, na jaką chcą uzyskać refundację, wybierając w Bazie Usług Rozwojowych.

Kto może wziąć udział w projektach?

Uczestnikami projektów mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MŚP mające swoją siedzibę, oddział, filię lub dowolną formę działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa, czyli statusu mikro, małego lub średniego – jest to kwota od 15 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorstw do maksymalnie 400 tys. złotych dla średnich przedsiębiorstw.

W puli zachodniopomorskich projektów znajduje się prawie 27 mln złotych. Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie mogą otrzymać od 50% do 80% wsparcia na usługi rozwojowe. Po podpisaniu umowy z Operatorem przedsiębiorcy mają 12 miesięcy na zrealizowanie usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Z całą pewnością jest to szansa na rozwój dla firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

Jak wygląda pozyskiwanie usług doradczych i szkoleniowych?

Wszystkie formalności dotyczące zapisu do projektu, takie jak rejestracja w systemie, wypełnienie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczenie usługi, odbywają się przy wsparciu Mobilnego Doradcy oraz osobiście w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dla projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim” zgłoszenia można dokonać na stronie www.fur.pfp.com.pl, a także przy wsparciu Mobilnego Doradcy lub osobiście u Operatora Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Etapy realizacji usług dofinansowanych:

 1. Zgłoszenie zainteresowanego przedsiębiorstwa do Operatora.
 2. Dokonanie weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przez Operatora.
 3. Indywidualne wytypowanie usługi przez przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych.
 4. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych do siedziby Operatora i ich weryfikacja.
 5. Podpisanie umowy oraz otrzymanie promesy, dzięki której będzie możliwość refundacji kosztów usługi.
 6. Nadanie ID wsparcia przedsiębiorcy poprzez Operatora.
 7. Wysłanie zgłoszenia na daną usługę do portalu Bazy Usług Rozwojowych i przekazanie potwierdzenia Operatorowi.
 8. Realizacja usługi.
 9. Złożenie niezbędnych dokumentów do rozliczenia Operatorowi po zakończeniu usługi.
 10. Weryfikacja dokumentacji.
 11. Przekazanie środków finansowych przedsiębiorcy po zatwierdzeniu dokumentacji.

Co można zyskać dzięki projektom w województwie zachodniopomorskim?

Midero Sp. z o.o. jako członkowie i koordynatorzy klastra przeprowadzili certyfikację, która była zasadniczym wymogiem, aby uzyskać wpis do systemu Bazy Usług Rozwojowych PARP. Proponujemy Państwu wszechstronne usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie marketingu internetowego. Naszą specjalizacją jest wdrażanie rozwiązań omnichannel commerce, czyli wielokanałowego dotarcia do klienta. Prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu projektowania stron internetowych, ich optymalizacji pod kątem SEO oraz analityki webowej. Wyższa pozycja witryny w wynikach wyszukiwania Google może przyczynić się do zwiększenia liczby użytkowników na stronie, a w dalszej kolejności – wesprzeć realizację Państwa celów biznesowych i sprzedażowych. Umiejętność dokładnej analizy kanałów sprzedaży daje niezwykłą możliwość zaplanowania oraz przewagę konkurencyjną, a także poprawę strategii dotarcia do klienta poprzez Internet.

W jaki sposób wygląda współpraca w zakresie BUR w Zachodniopomorskiem?

W pierwszej kolejności przeprowadzamy szczegółowy wywiad potrzeb doradczych oraz szkoleniowych w celu dopasowania naszej oferty do charakteru Państwa branży. Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników Państwa firmy, przedstawimy, co należy zrobić, aby bardziej być widocznym w sieci oraz pokażemy, jak roboty Google widzą Państwa stronę.

W ramach usług doradczych i szkoleniowych w Bazie Usług Rozwojowych zajmiemy się takimi tematami jak:

Potrzebują Państwo pomocy lub nie mają czasu na sprawy związane z otrzymaniem dotacji (bonów rozwojowych)? Z chęcią pomożemy złożyć wniosek o finansowanie doradztwa lub szkoleń w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP oraz odpowiemy na wszelkie wątpliwości i pytania.

Zachęcamy do kontaktu z nami przez adres e–mail office@midero.pl lub formularz kontaktowy.

Źródło informacji:

Oficjalna strona – Baza Usług Rozwojowych PARP – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Strony internetowe Operatorów dofinansowań na terenie województwa zachodniopomorskiego:

 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego – https://www.zarr.com.pl/,
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości – https://fur.pfp.com.pl/,
 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. – http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/

Zobacz również dofinansowania na szkolenia i doradztwa w innych województwach: