Categories
Aktualności, Dofinansowania

W województwie łódzkim ruszyły 2 projekty “Przepis na Rozwój 1” oraz “ Przepis na Rozwój 2” współfinansowane z dotacji (zwane również bonami rozwojowymi) Unii Europejskiej w ramach kilku programów tj.:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 • Poddziałania X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników”,
 • Działania X.2 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”.

Projekty realizowane są przez HRP Group we współpracy z Polską Izbą Firm Szkoleniowych, Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Fenix Poland. Celem obu projektów jest zwiększenie konkurencyjności w województwie łódzkim poprzez podniesienie kompetencji oraz kwalifikacji pracowników z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie (Bony Rozwojowe) polega na przyznaniu środków w formie bonów krótkoterminowych lub długoterminowych, które mogą być wykorzystane na indywidualnie wybrane usługi: doradztwo, mentoring, szkolenia, kursy zawodowe, coaching oraz studia podyplomowe. Wszystkie usługi oraz usługodawcy mogą być samodzielnie wybrani poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Każda usługa może być przeprowadzona na terenie całego kraju.

Czym różnią się projekty?

Podstawową różnicą projektów jest okres realizacji. Projekt “Przepis na Rozwój 1” jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 zaś “Przepis na Rozwój 2” trwa od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. Różne są także także limity wsparcia, które są zależne od wielkości przedsiębiorstwa. Dla pierwszego projektu wynoszą od 72 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorstw do aż 600 tys. złotych na średnie przedsiębiorstwo. Natomiast w projekcie “Przepis na Rozwój 2” limit wynosi od 72 tys. złotych na mikroprzedsiębiorstwo do 360 tys. złotych na średnie przedsiębiorstwo.

W łącznej puli projektu “Przepis na Rozwój” jest prawie 60 mln złotych. Wybierając ten program, można otrzymać ogromną szansę na rozwój firmy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników.

Kto może skorzystać z dofinansowania w województwie łódzkim?

Grupą docelową projektów są mikro-, małe, jak również średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją siedzibę, filię czy oddział na terenie województwa łódzkiego. Usługobiorcy mogą otrzymać od 70% na dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw do 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wartość jednego bonu wynosi 60 złotych i jest to cena godziny szkoleniowej. Czas realizacji usługi jest zależny od wybranego rodzaju bonu:

 • krótkoterminowy: usługi muszą rozpocząć się do 30 dni od podpisania umowy, a zakończyć najpóźniej 31.10.2019.
 • długoterminowy: usługi muszą zostać wykonane w terminie ustalonym w danym naborze.

W jaki sposób można przystąpić do projektu?

Wszystkie formalności odnośnie projektów, takie jak wypełnienie wymaganych dokumentów czy rejestracja w systemie odbywają się z pomocą głównego Operatora HRP Group, który jest liderem projektu. Kwestie dotyczące przystąpienia do projektu oraz rozliczenia przeprowadzane są poprzez elektroniczny system udostępniony przez Operatora.

Etapy przystąpienia do projektu:

 1. Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych.
 2. Rejestracja w platformie “Przepis na Rozwój”.
 3. Złożenie elektronicznego wniosku określającego liczbę bonów, rodzaj pomocy i status przedsiębiorcy.
 4. Podpisanie umowy z doradcą.
 5. Wpłata wkładu własnego dla Operatora.
 6. Wybranie usługi z Bazy Usług Rozwojowych PARP.
 7. Skorzystanie z Bazy Usług Rozwojowych PARP.

Jakie korzyści można otrzymać w ramach projektu “Przepis na Rozwój”?

W celu świadczenia usług w Bazie Usług Rozwojowych firma Midero Sp. z o.o. uzyskała konieczną certyfikację, dzięki której może wesprzeć Państwa w zakresie szeroko rozumianego marketingu internetowego. Oferujemy doradztwo i szkolenia dotyczące analityki internetowej, projektowania stron www i sklepów internetowych, jak również prowadzenia kampanii PPC i pozycjonowania stron. Marketing wielokanałowy, obejmujący zróżnicowane działania dla Państwa witryny, ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów biznesowych poprzez pozyskanie większej liczby odwiedzających.

Jak przedstawia się współpraca w zakresie Bazy Usług Rozwojowych PARP w Łódzkim?

Na wstępie wykonujemy dokładny wywiad na temat potrzeb doradczych oraz szkoleniowych w celu dostosowania naszej oferty do specyfiki Państwa branży. Przedstawimy, co należy zrobić, aby być w większym stopniu widocznym w sieci oraz w jaki sposób postrzegają Państwa stronę algorytmy Google. Zrealizujemy także szkolenia dla pracowników, podczas których dowiedzą się oni, jak samodzielnie prowadzić i analizować działania marketingowe na stronie.

W obrębie usług doradczych, jak również szkoleniowych w systemie Bazy Usług Rozwojowych koncentrujemy się na takich tematach jak:

 • projektowanie stron www,
 • analityka webowa,
 • kampania PPC,
 • pozycjonowanie oraz optymalizacja stron internetowych.

W sytuacji, gdy nie mają Państwo odpowiedniej ilości czasu lub jest potrzebna pomoc związana z otrzymaniem dotacji, proponujemy wsparcie w zakresie opracowania oraz złożenia wniosku o wsparcie finansowe szkoleń i doradztwa w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP. Odpowiemy również na wszelkie pytania oraz wątpliwości.

Zachęcamy do kontaktu poprzez adres email office@midero.pl, a także poprzez formularz kontaktowy.

Źródło informacji:

Oficjalna strona projektu “Przepis na Rozwój”: http://przepisnarozwoj.eu/

Strona internetowa Operatora zarządzającego projektem oraz partnerów:

 • Operator HRP Group: http://hrpgroup.com.pl/,
 • Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa: http://www.izba.lodz.pl/,
 • Polska Izba Firm Szkoleniowych: https://www.pifs.org.pl/,
 • Fenix Poland: http://fenixpoland.pl/