Categories
Aktualności, Dofinansowania

W kwietniu 2017 roku ruszył projekt “Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” (nazywane również bonami rozwojowymi) współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji sektora MMŚP w województwie świętokrzyskim oraz umożliwienie przedsiębiorstwom indywidualnego i świadomego dokonywania doboru usług rozwojowych. Wsparcie polega na refundacji poniesionych kosztów i może być wykorzystane na wytypowane usługi – mentoring, szkolenia, coaching, doradztwo, studia podyplomowe lub e-learning. Przedsiębiorcy samodzielnie mogą wybrać usługodawcę, a także usługę z określonego rodzaju, na którą chcą otrzymać refundację, korzystając z Bazy Usług Rozwojowych.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami w projekcie “Biznes Adapter” mogą być osoby samozatrudnione, a także mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą (oddział/ jednostka organizacyjna) na terenie województwa świętokrzyskiego. Maksymalna wysokość przyznawanych środków jest taka sama dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa z sektora MŚP. W całym okresie trwania projektu każde przedsiębiorstwo może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 60 tys. złotych.

W puli świętokrzyskiego projektu “ Biznes Adapter“ znajduje się prawie 13 mln złotych. Poziom refundacji, czyli wartość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i przynależności do sektora MŚP oraz rodzaju usługi. Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie mogą otrzymać 80% lub 50% wsparcia na usługi doradcze i szkoleniowe. Po zawarciu umowy z Operatorem i realizacji usługi przedsiębiorca otrzymuje refundację części kosztów.

Jak wyglądają etapy pozyskania dofinansowania na usługi szkoleniowe oraz doradcze?

Wszystkie formalności związane z zapisem do projektu, czyli wypełnienie niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczenie usługi, przebiegają w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach z pomocą doradcy, który jest liderem Operatorów w województwie świętokrzyskim. Zgłoszenia można również składać w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

Etapy pozyskiwania usług rozwojowych w ramach dofinansowania:

 1. Zgłoszenie do Operatora.
 2. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Podpisanie umowy wsparcia.
 4. Wybranie usługi szkoleniowej lub doradczej.
 5. Zgłoszenie na usługę.
 6. Realizacja usługi.
 7. Wypełnienie ankiety oraz rozliczenie płatności między przedsiębiorcą a usługodawcą.
 8. Złożenie wniosku o refundację wydanych środków na usługi rozwojowe.
 9. Weryfikacja wniosku i następnie przekazanie środków przedsiębiorcy przez Operatora.

 

Co można zyskać w ramach projektu z województwa świętokrzyskiego?

Firma Midero Sp. z o.o. uzyskała niezbędną certyfikację do tego, aby świadczyć usługi rozwojowe poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Świadczymy szkolenia i doradztwo w dziedzinie wielokanałowego marketingu internetowego. W ramach współpracy z naszym klastrem mogą Państwo skorzystać z usług obejmujących projektowanie stron www, pozycjonowanie stron, analitykę internetową oraz prowadzenie kampanii PPC. Kompleksowe działania na stronie mają na celu pozyskanie większej liczby odwiedzających, a co za tym idzie – przyczynienie się do osiągnięcia Państwa celów biznesowych.

Na jakiej zasadzie wygląda współpraca w BUR w Świętokrzyskim?

W pierwszym etapie przeprowadzimy dokładny wywiad dotyczący potrzeb doradczych, a także szkoleniowych, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do rodzaju Państwa działalności. Przekażemy wiedzę na temat tego, w jaki sposób roboty Google widzą stronę internetową oraz co należy zrobić, aby być w większym stopniu widocznym w sieci. Przeprowadzimy również szkolenia dla Państwa pracowników, pozwalające na samodzielne działania marketingowe na stronie.

W zakresie usług szkoleniowych i doradczych w systemie Bazy Usług Rozwojowych skupiamy się na takich tematach jak:

Jeśli nie mają Państwo wystarczająco czasu lub z innego powodu chcieliby otrzymać pomoc związaną z uzyskaniem dotacji (bonów rozwojowych), oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie doradztwa i szkoleń w ramach BUR PARP. Chętnie odpowiemy też na ewentualne pytania i niejasne kwestie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami przez adres e-mail office@midero.pl oraz formularz kontaktowy.

 

Źródło informacji:

Oficjalna strona – Baza Usług Rozwojowych PARP – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Strony internetowe Operatorów dofinansowań na terenie województwa świętokrzyskiego:

 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.: http://it.kielce.pl/
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa: http://www.siph.com.pl/

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej: https://www.opiwpr.org.pl/

Zobacz również dofinansowania na szkolenia i doradztwa w innych województwach: