Categories
Google Ads

Google Ad Grants to program, który oferuje możliwość bezpłatnego reklamowania się za pomocą Google Ads, w sieci wyszukiwania. Program ten pomaga organizacjom non-profit zwiększyć zasięg swojej działalności oraz dotrzeć do szerszej grupy odbiorców poprzez wyświetlanie reklam na stronie wyników wyszukiwania Google, oraz w sieci reklamowej Google.

Jakie kryteria musi spełnić organizacja?

Organizacja, która chce zakwalifikować się do programu, musi spełnić pewne kryteria.

  1. Warunkiem koniecznym jest posiadanie statusu organizacji charytatywnej w danym kraju. Wykluczone są organizacje państwowe, ale także szkoły, szpitale i instytucje akademickie. 
  2. Kolejnym kryterium jest przejście pozytywnej weryfikacji zgodności z warunkami Ad Grants. 
  3. Strona internetowa również powinna spełniać pewne wymagania. Na stronie pomocy programu można zapoznać się z dokładnymi zasadami dotyczącymi witryn. 

Po pozytywnej weryfikacji można aktywować konto Google Ads.  Ważne jest, aby kampanie reklamowe były związane z misją i celami organizacji non-profit oraz nie naruszały zasad programu Google Ad Grants.

W przypadku naruszenia zasad programu lub nieprawidłowego korzystania z Google Ad Grants Google ma prawo zawiesić konto organizacji non-profit lub zakończyć udział w programie.

Ile wynosi budżet reklamowy Google Ad Grants?

W ramach programu organizacja otrzymuje budżet reklamowy w Google Ads, którego limit wynosi 10 000 USD miesięcznie. W związku z tym dzienny budżet konta powinien mieścić się w kwocie 329 USD. Należy dobrze zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać otrzymany budżet, aby został dobrze rozdysponowany pomiędzy poszczególnymi kampaniami.

Korzyści, które daje Google Ad Grants

Google Ad Grant pozwala na wyświetlenie swojego przekazu w płatnych wynikach wyszukiwania. To właśnie one wyświetlają się zazwyczaj na górze strony, dzięki czemu są w stanie przyciągnąć uwagę większej ilości osób. W taki sposób można budować świadomość swojej organizacji, ale także bezpośrednio zachęcić innych do pomocy lub zaangażowania w nasze działania. 

Google Ad Grant może przyczynić się między innymi do: 

  1. Zwiększenia zasięgu działań organizacji –  reklamy pozwalają na dotarcie do osób, które nie znają jeszcze działalności organizacji i zachęcenie ich do bliższego poznania jej działań, tym samym zwiększając ich zakres. 
  2. Pozyskiwania funduszy – dzięki skutecznym kampaniom reklamowym, organizacje non-profit mogą zwiększyć liczbę donacji oraz zachęcić ludzi do aktywnego wspierania ich działań.
  3. Pozyskiwania wolontariuszy – program pomaga zwiększyć zainteresowanie organizacją oraz zachęcają do aktywnego włączenia się w jej działania.
  4. Wzrostu świadomości na temat działalności organizacji – organizacje non-profit mogą dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i zwiększyć ich zainteresowanie swoją misją oraz celami, a tym samym edukować nowe osoby na temat tego czym się zajmują. 

Jak efektywnie wykorzystać możliwości Google Ad Grants?

Możliwość bezpłatnego reklamowania się w Google Ads to jednak jeszcze nie jest klucz do sukcesu. Ważne jest, aby zaplanować działania, które zostaną podjęte. Aby w pełni wykorzystać możliwości programu, organizacje powinny skupić się na kilku kluczowych aspektach.

Wybór odpowiednich słów kluczowych

Słowa kluczowe to podstawowy element kampanii w wyszukiwarce w Google Ads. Najlepiej jest zastanowić się co ktoś mógłby wpisać szukając naszej, lub podobnej organizacji, zastanowić się także co opisuje zakres naszej działalności. Można skorzystać z Planera słów kluczowych – narzędzia, które można znaleźć w interfejsie Google Ads. Może on okazać się bardzo ważny w planowaniu kampanii. Pokazuje, jak często wyszukiwana jest wybrana przez nas fraza, a także wyświetla listę pokrewnych wyrażeń, które możemy wykorzystać w swojej kampanii. 

Stworzenie atrakcyjnych reklam 

Mając wybrane słowa kluczowe, można przejść do tworzenia reklam.  Aby przyciągnąć uwagę potencjalnych odbiorców, reklamy powinny być atrakcyjne i zawierać jasne wezwanie do działania. Pokaż potencjalnym odbiorcą najlepsze strony twojej organizacji i zachęć ich do pomocy. Ważne jest, aby nagłówki i treści reklam odpowiadały rzeczywistemu działaniu organizacji oraz temu co znajduje się na stronie docelowej. Jest to istotne nie tylko dla osób, które mogą nie być zadowolone z niezgodności z tym czego oczekują, ale również dla algorytmów Google, które decydują czy nasza reklama jest wystarczająco wartościowa, żeby wyświetlać się na górze. 

Analiza konkurencji

Dobrym pomysłem jest także przyjrzenie się temu co robią podobne organizacje. Analiza konkurencji jest skutecznym sposobem na sprawdzenie tego, w jaki sposób można zaprezentować swoją organizację. Oczywiście nie warto powielać dokładnie tego co inni, warto jednak przemyśleć jakie elementy nam się podobają i można je wpleść w nasz przekaz reklamowe, a które można zrobić lepiej. 

Optymalizacja strony docelowej

Strona docelowa to miejsce, na które trafiają użytkownicy po kliknięciu reklamę. Jest to bardzo ważny element. Wynik jakości słów kluczowych oceniany jest między innymi na podstawie strony docelowej. Warto zadbać, aby słowa, które chcemy wykorzystać w kampanii, znajdowały się na stronie, na którą kierujemy odbiorcę. Jakość strony także ma znaczenie. Witryny, które bardzo długo się ładują lub mają problemy z zabezpieczeniem, lub serwerem mogą sprawiać, że efektywność naszych reklam spadnie. 

Analiza wyników kampanii

Aby wykorzystać Google Ad Grant w sposób skuteczny, organizacje non-profit powinny regularnie analizować wyniki kampanii. Dzięki temu będą mogły sprawdzić, jakie słowa kluczowe i reklamy są najbardziej skuteczne w dotarciu do docelowej grupy odbiorców. Na podstawie tych informacji organizacje będą mogły dokonywać odpowiednich modyfikacji i poprawiać skuteczność swojej kampanii.

Autor

Julia Budz

Specjalistka SEO/SEM