Categories
Marketing

W erze cyfrowej, gdzie internet odgrywa kluczową rolę w życiu codziennym, optymalizacja strony internetowej stała się niezbędnym elementem sukcesu każdej firmy. Google PageSpeed Insights to narzędzie, które analizuje prędkość ładowania strony internetowej, dostarczając cennych informacji i zaleceń, jak poprawić jej wydajność. Zrozumienie i wykorzystanie tego narzędzia może przyczynić się do zwiększenia ruchu na stronie, lepszego zaangażowania użytkowników i wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania Google. 

Zrozumienie Google PageSpeed Insights

Aby w pełni docenić wartość Google PageSpeed Insights, warto zrozumieć, czym dokładnie jest to narzędzie i jakie funkcje pełni. To propozycja bezpłatnie oferowana przez Google, która analizuje prędkość ładowania się strony oraz dostarcza szczegółowych informacji na temat aspektów, które wpływają na jej wydajność. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje dotyczące optymalizacji witryny.

Google PageSpeed Insights analizuje stronę internetową z perspektywy zarówno urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych, co jest istotne, gdyż coraz więcej osób korzysta z internetu na smartfonach i tabletach. Wyniki są przedstawiane w formie liczby punktów na skali od 0 do 100, gdzie wyższa wartość oznacza lepszą wydajność strony. Wyniki te są grupowane według trzech kategorii: dobra (90-100), przeciętna (50-89) i słaba (0-49).

Warto zaznaczyć, że Google PageSpeed Insights różni się od innych narzędzi do analizy prędkości strony, takich jak GT Metrix czy Pingdom, głównie ze względu na to, że skupia się na czynnikach istotnych dla algorytmów Google. Oznacza to, że optymalizacja strony zgodnie z zaleceniami tego testu może przyczynić się do poprawy pozycjonowania witryny w wynikach wyszukiwania Google.

Kluczowe aspekty analizowane przez Google PageSpeed Insights to metryki Core Web Vitals, które są traktowane jako priorytetowe czynniki wpływające na doświadczenie użytkownika oraz pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Oprócz tego narzędzie to dostarcza również sugestii dotyczących możliwości poprawy wydajności strony, co pozwala na identyfikację obszarów wymagających interwencji i konkretnych działań naprawczych.

Metryki Google PageSpeed Insights: Core Web Vitals i dodatkowe wskaźniki

Omawiany analizator koncentruje się na kluczowych metrykach, które mają wpływ na wydajność strony oraz na doświadczenie użytkownika. Są one podzielone na dwie grupy: Core Web Vitals oraz dodatkowe metryki.

Core Web Vitals to zestaw trzech kluczowych wskaźników, które Google uważa za niezbędne dla doskonałej wydajności strony:

 1. Largest Contentful Paint (LCP) – mierzy czas, jaki upływa od rozpoczęcia ładowania strony do wyświetlenia największego elementu na ekranie. Idealny wynik to poniżej 2,5 sekundy. Ta metryka pokazuje, jak szybko strona dostarcza kluczowe treści użytkownikowi.
 2. First Input Delay (FID) – ocenia czas reakcji strony na pierwszą interakcję użytkownika, taką jak kliknięcie czy przewinięcie. Idealny wynik to poniżej 100 ms. FID pozwala ocenić, jak szybko użytkownik może zacząć korzystać z funkcji strony.
 3. Cumulative Layout Shift (CLS) – ocenia stabilność układu strony podczas ładowania, mierząc zmiany w pozycji widocznych elementów. Idealny wynik to poniżej 0,1. CLS jest ważny dla komfortu użytkownika, gdyż niestabilny układ strony może prowadzić do przypadkowych kliknięć i negatywnego doświadczenia.

Oprócz Core Web Vitals, Google PageSpeed Insights analizuje również dodatkowe metryki, które dostarczają więcej informacji na temat wydajności strony:

 • First Contentful Paint (FCP) – mierzy czas, jaki upływa od rozpoczęcia ładowania strony do wyświetlenia pierwszego elementu na ekranie. Ta metryka pozwala ocenić, jak szybko użytkownik zauważa pierwsze oznaki ładowania strony.
 • Time to Interactive (TTI) – ocenia, jak szybko strona staje się w pełni interaktywna, czyli kiedy użytkownik może bez przeszkód korzystać z funkcji strony. Krótki czas TTI oznacza, że strona jest sprawnie przygotowana do interakcji.
 • Speed Index – wskaźnik prędkości strony, który obrazuje, jak szybko zawartość strony jest dostępna dla użytkownika podczas ładowania. Im niższy wynik, tym lepsza wydajność strony.
 • Total Blocking Time (TBT) – metryka, która ocenia całkowity czas blokowania interakcji na stronie, wynikający z długotrwałych zadań JavaScript. Krótki TBT oznacza, że użytkownik nie doświadcza opóźnień w interakcji z witryną z powodu przetwarzania skryptów.

Google PageSpeed Insights a pozycjonowanie stron internetowych

Wydajność strony internetowej ma bezpośredni wpływ na jej pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania Google. Wysokiej jakości content jest ważny, ale jeśli strona ładuje się wolno, doświadczenie użytkownika ulega pogorszeniu, co może prowadzić do niższych pozycji w wynikach wyszukiwania. Dlatego właśnie tak istotne jest wykorzystanie Google PageSpeed Insights w celu zoptymalizowania strony pod kątem SEO. Oto kilka powodów, dla których ten analizator jest kluczowy dla Twojego SEO:

 • Rola prędkości strony w algorytmach Google: Google jawnie przyznaje, że prędkość ładowania strony jest jednym z czynników wpływających na pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Zoptymalizowanie strony zgodnie z zaleceniami narzędzia od Google’a może przyczynić się do poprawy jej rankingów.
 • Wpływ na współczynnik odrzuceń: Jeśli strona ładuje się wolno, użytkownicy mogą szybko ją opuścić i przejść do konkurencyjnych witryn. Wysoki współczynnik odrzuceń może negatywnie wpłynąć na pozycję witryny w wynikach wyszukiwania.
 • Mobilna wydajność: W dzisiejszych czasach coraz więcej osób przegląda internet na urządzeniach mobilnych. Google PageSpeed Insights ocenia wydajność strony na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, co pozwala na optymalizację witryny dla różnych rodzajów urządzeń, a tym samym na osiągnięcie lepszych wyników w wyszukiwaniu mobilnym.
 • Wskaźniki Core Web Vitals: Google zwraca szczególną uwagę na wskaźniki Core Web Vitals jako kluczowe czynniki wpływające na doświadczenie użytkownika. Poprawa tych metryk może przyczynić się do lepszego pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania.
 • Pozycjonowanie lokalne: Wykorzystanie Google PageSpeed Insights pozwala również na optymalizację strony dla użytkowników z różnych lokalizacji, co może wpłynąć na poprawę pozycjonowania w wyszukiwaniach lokalnych.

Jak poprawić wyniki w Google PageSpeed Insights?

 1. Optymalizacja obrazów – obrazy często zajmują dużo miejsca, co wpływa na prędkość strony. Skompresuj obrazy, aby zmniejszyć rozmiar plików.
 2. Poprawa First Contentful Paint (FCP) – stosuj techniki ładowania przyśpieszonego, takie jak ładowanie asynchroniczne i opóźnione ładowanie elementów.
 3. Redukcja zasobów JavaScript i CSS – usuń nieużywane skrypty i arkusze stylów, minimalizuj kod oraz użyj kompresji Gzip.
 4. Wykorzystanie buforowania – ustaw długie okresy ważności dla plików, które rzadko ulegają zmianom.
 5. Zmniejszenie liczby zapytań HTTP – ogranicz liczbę zapytań do serwera, łącząc pliki CSS i JavaScript oraz stosując technikę spritingu dla obrazów.
 6. Optymalizacja serwera – zastosuj serwer z szybkim czasem odpowiedzi oraz wykorzystaj Content Delivery Network (CDN) dla szybszego dostarczania zasobów.

Stosując się do zaleceń Google PageSpeed Insights, można znacznie poprawić wydajność strony, co przekłada się na lepsze pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania Google. W efekcie może to prowadzić do zwiększenia ruchu na stronie, większego zaangażowania użytkowników i wzrostu konwersji.