Categories
Aktualności, Dofinansowania

W lipcu 2019 ruszył projekt “Bony Sukcesu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Bazy usług Rozwojowych PARP, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstwa w dostępie od specjalistycznych usług doradczych. Dotacje będą przyznawane w formie bonów, które można wykorzystać na wybrane usługi doradcze. Wykonawcami usług doradczych mogą być wyłącznie firmy posiadające akredytację Bazy Usług Rozwojowych PARP w zakresie doradztwa.

Kto może skorzystać z dotacji w ramach Bonów Sukcesu?

Beneficjentami projektu Bony Sukcesu mogą zostać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę lub główne miejsce swoją działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego. O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorstwa zarejestrowane w rejestrze KRS i CEIDG, w tym również fundację i stowarzyszenia zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Jaka jest kwota dofinansowania w ramach Bonów Sukcesu?

Wysokość dofinansowania zależy od branży oraz ilości przyznanych Bonów Sukcesu. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych przypadająca na jeden Bon Sukcesu to 20 000 zł (netto dla czynnych vatowców, brutto w przypadku firm, które nie mogą odliczyć podatku VAT).

W przypadku pierwszego Bonu Sukcesu poziom dofinansowania może sięgać 90% lub nawet 95% (branże inteligentnych specjalizacji Małopolski), zaś maksymalna kwota dofinansowania w przypadku może sięgać nawet 18000zł (90% dofinansowanie) lub 19000zł (95% dofinansowanie).

Drugi Bon Sukcesu jest dofinansowany na poziomie 10 punktów procentowych niższym niż pierwszy tzn. 80% lub 85% w przypadku firm z branży inteligentnych specjalizacji Małopolski.

Istnieje teoretyczna możliwość pozyskania większej ilości Bonów Sukcesu przypadających na jedną firmę, aczkolwiek zależy to od opublikowania decyzji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Wartość dofinansowania kolejnych Bonów Sukcesu spada o 10 punktów procentowych w stosunku do wcześniejszego Bonu, aż osiągnie poziom minimalny 70%.

Grupy powiązanych firm mogą wnioskować, na każdą z firm o oddzielny budżet Bonów Sukcesu z zastrzeżeniem, że grupa firm nie będzie miała statusu dużego przedsiębiorcy (skumulowane dane grupy firmy w zakresie zatrudnienia, przychodów, aktywów nie przekroczą statusu MŚP), a suma pomocy de minimis na 3 lata obrotowe nie przekroczyła 200 tysięcy euro.

Co można zyskać dzięki projektowi Bonu Sukcesu?

W ramach Bonów Sukcesu można skorzystać z usług doradczych mieszczących się w ramach niżej wymienionej listy:

  • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
  • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • uzyskiwania certyfikatów zgodności,
  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
  • instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
  • procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
  • opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
  • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

 

Jak mogę wykorzystać Bony Sukcesu dla swojej firmy?

Midero posiada akredytację od 2017 roku, która była niezbędnym wymogiem do uzyskania wpisu do portalu Baza Usług Rozwojowych PARP. Dotychczasowo zrealizowaliśmy ponad 600 usług rozwojowych, a nasze usługi rozwojowe są ocenione na poziomie 4,7 na 5.

Na początku współpracy przeprowadzimy szczegółowy wywiad potrzeb doradczych, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do specyfiki Twojej branży. W ramach współpracy wyjaśnimy Ci całą procedurę projektu Bony Sukcesu i pokierujemy tak, aby sprawnie zrealizować i rozliczyć dofinansowane usługi doradcze.

Obecnie trwa nabór w trybie ciągłym, ale ze względu na złożoną procedurę wnioskowania czas od złożenia pierwszych dokumentów do czasu podpisania umowy granatowej wynosi od 2 do 5 miesięcy, zaś sam projekt zakończy się 31 grudnia 2022 roku lub w przypadku wyczerpania środków.

Jeżeli masz pytania odnośnie Bonów Sukcesu prosimy o kontakt email: info@midero.pl lub telefoniczny +48 792 792 297

Źródło informacji:
Podstrona projektu Bony Sukcesu – https://www.marr.pl/bonysukcesu/
Oficjalna strona – Baza Usług Rozwojowych PARP – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/