Categories
Aktualności, Dofinansowania

Informacja o naborze na Mbony Plus

Ostatni nabór (ETAP 1) na Małopolskie Bony Rozwojowe Plus ruszył 10 stycznia 2022 roku o godzinie 9:00 i zakończył się ok. 9:22.  Obecnie zakończył się ETAP 2 wnioskowania, którego termin upływał 11.01.2022 o godzinie 23.59. Operator dofinansowania weryfikuje terminowo zgłoszone Wnioski w ramach Etapu 2.

Masz pytania? Napisz do nas na adres email: info@midero.pl

Lub zadzwoń pod numer +48 792 792 297

Czym jest projekt Małopolskie Bony Rozwojowe Plus?

W kwietniu 2020 ruszył projekt “Małopolskie Bony Rozwojowe Plus” (skrót: MBon Plus), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Bazy usług Rozwojowych PARP, którego celem jest podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników z sektora MSP. Dotacje będą przyznawane w formie bonów, które można wykorzystać na wybrane przez siebie usługi – szkolenia, mentoring, doradztwo lub egzaminy. Po odebraniu bonów przedsiębiorcy mają możliwość wyboru, jak wykorzystają dotację, wybierając jedną z usług w Bazie Usług Rozwojowych.

Kto może skorzystać z dotacji w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych Plus?

Beneficjentami projektu “Małopolskie Bony Rozwojowe Plus” mogą zostać mali, mikro- i średni przedsiębiorcy, prowadzący swoją działalność na obszarze subregionu: Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z metropolią krakowską, zwanym również subregionem KOM wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki). Wysokość dofinansowania zależy od liczby zatrudnionych pracowników – są to kwoty od 7,6 tys. do prawie 131 tys. złotych. Wszystkie formalności związane z przystąpieniem do projektu, takie jak rejestracja, wykupienie bonów oraz rozliczenie dotacji, odbywają się za pomocą elektronicznego systemu udostępnionego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR). System ten został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczyć formalności do niezbędnego minimum i tak, aby potrzebne środki jak najszybciej trafiły do osób biorących udział w projekcie.

W puli małopolskiego projektu MBon Plus znajduje się ok. 50 mln złotych. Przedsiębiorcy biorący udział w projekcie mogą otrzymać 50% lub 80% dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze. Wartość jednego bonu to 60 złotych – jest to średnia cena jednej godziny szkoleniowej. Po otrzymaniu bonów i podpisaniu umowy z MARR, przedsiębiorcy będą mieli 6 miesięcy na wykorzystanie dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Jest to niewątpliwa szansa dla firm, które chcą inwestować w rozwój własny oraz swoich pracowników.

Co można zyskać dzięki projektowi MBon Plus?

Midero Sp. z. o.o. posiada ponad 3 lata akredytację, która była niezbędnym wymogiem uzyskania wpisu do portalu Baza Usług Rozwojowych PARP. Dotychczasowo zrealizowaliśmy ponad 550 usług rozwojowych, a nasze usługi rozwojowe są ocenione na poziomie 4,7 na 5. Proponujemy Państwu kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie marketingu internetowego oraz IT. Specjalizujemy się w wdrażaniu rozwiązań z zakresu wielokanałowego dotarcia do Klienta, czyli omnichannel commerce. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wypromowanej w wyszukiwarce stronie internetowej oraz rozwijaniu społeczności poprzez kanały social media możesz w zintegrowany sposób przedstawić Klientom swój produkt. Umiejętność analizy kanałów sprzedaży daje Ci przewagę konkurencyjną i możliwość zaplanowania lub poprawy strategii dotarcia do Klienta za pomocą Internetu.

Jak wygląda współpraca w ramach BUR PARP?

Na początku współpracy przeprowadzimy szczegółowy wywiad potrzeb szkoleniowych i doradczych, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do specyfiki Twojej branży. Przeprowadzimy szkolenia dla Twoich pracowników, pokażemy, jak Twoją stronę internetową widzą roboty Google oraz co możesz zrobić, aby być bardziej widocznym w sieci. Nauczymy Cię analizować dane dotyczące ruchu w witrynie i pokażemy, jak zaangażować społeczność wokół twoich profili społecznościowych.

W ramach usług szkoleniowych i doradczych MBon Plus zajmiemy się takimi tematami, jak:

Nie masz czasu lub potrzebujesz pomocy związanymi z otrzymaniem dotacji? Chętnie pomożemy złożyć wniosek o finansowanie szkoleń lub doradztwa w ramach BUR PARP oraz odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail office@midero.pl.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych Plus?

Małopolskie Bony Rozwojowe Plus to projekt skierowany dla MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym samozatrudnionych) posiadających siedzibę, oddział, główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta Krakowa lub powiatów: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki. O dofinansowanie mogą się ubiegać również stowarzyszenia i fundacje wpisanie do rejestru przedsiębiorców KRS. Status MŚP oznacza, że jedna firma lub grupa powiązanych kapitało lub osobowo firm nie może zatrudniać więcej niż 249 pracowników, przychody roczne nie mogą przekroczyć 50 mln euro, a suma bilansowa nie może przekroczyć 43 mln euro.

Jaki poziom dofinasowania oferują Mbony Plus?

Standardowy poziom dofinansowania wynosi 50%, ale bardzo łatwo jest uzyskać dofinansowanie na poziomie 80%. Uprawnienie do 80% dofinansowania zależy od kodów PKD, lub średniorocznego wzrostu o min. 20% przychodów z 3 ostatnich lat, lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich (np. Skawina, Wieliczka) lub delegowania pracowników o niskich kwalifikacjach / w wieku powyżej 50 roku życia.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych Plus?

W zależności od wielkości zatrudnienia (tolerowane są różne formy zatrudnienia np. umowy o pracę, zlecenie, dzieło lub samozatrudnienie rozliczane na podstawie godzin pracy). Jednoosobowa działalność gospodarcza (bez pracowników tzw. samozatrudniony) może uzyskać nawet  7680zł dofinansowania, zaś maksymalne dofinansowanie na jedno przedsiębiorstwo wynosi ok 130 tysięcy złotych  (przy zatrudnieniu od 100 do 249 osób). O dofinansowanie może ubiegać się każda samodzielna aktywna firma (posiadająca NIP) w ramach grupy firm, dlatego kwota sumaryczna dofinansowania może przekroczyć nawet 130 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 200 tysięcy euro (limit pomocy de minimis dla całej grupy firm na 3 lata).

Na co można wydać Małopolskie Bony Rozwojowe Plus?

Zarezerwowane w ramach naboru Mbony Plus można wykorzystać na usługi szkoleniowe, doradcze oraz doradcze kończące się produktem (np. stroną internetową), które muszą być zrealizowane przez firmę posiadającą akredytację Bazy Usług Rozwojowych PARP. Midero posiada akredytację od ponad 3 lat i może zorganizować usługę rozwojową dedykowaną Państwa firmie.

Dowiedź się więcej o alternatywnych dofinansowaniach dla firm z województwie małopolskim: Bony Sukcesu.

Źródło informacji:
Podstrona projekty Mbon Plus na stronie internetowa Operatora dofinasowań na Subregionu KOM wraz z metropolią krakowską – https://www.marr.pl/mbonplus/
Panel rejestracji wniosku – Małopolskie Bony Rozwojowe Plus – https://mbonplus.pl/users
Oficjalna strona – Baza Usług Rozwojowych PARP – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/