Categories
Aplikacje webowe, Prawo

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest egzekwowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Zastępując nieaktualną dyrektywę o ochronie danych z 1995 r., zawiera przepisy, które nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek ochrony danych osobowych i prywatności obywateli UE.

Co to oznacza dla firm? Powinny one przestrzegać nowego podejścia do prywatności i bezpieczeństwa informacji, ponieważ RODO zmusza do drastycznej zmiany sposobu przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych klientów. Wymaga to więc radykalnego przeprojektowania istniejących dotąd procesów i skutecznego narzędzia zarządzania danymi jakim może być CRM (Customer Relationship Management – system informatyczny automatyzujący pracę pomiędzy klientem a organizacją). Szerzej piszemy o tym w dzisiejszym artykule.

W jaki sposób CRM pomaga w przestrzeganiu RODO?

CRM może pomóc przedsiębiorstwu w przestrzeganiu obowiązków związanych z RODO. Powinien być więc zaprojektowany i skonfigurowany w taki sposób, by zapewnić zgodność z nową dyrektywą. Pamiętaj, że każda organizacja w inny sposób gromadzi i przetwarza dane. Dlatego właśnie CRM zaprojektowany specjalnie na miarę firmy jest najlepszym rozwiązaniem.

Wdrażanie polityk RODO razem z CRM

Możliwe jest dostosowanie lub zaprojektowanie CRM od podstaw – aby uwzględniał najważniejsze potrzeby firmy. Jeśli warunki narzucają, że przedsiębiorstwo potrzebuje jedynie imienia i nazwiska klienta oraz adresu e-mail do wykonania usługi, wtedy narzędzie można łatwo skonfigurować (aby być pewnym, że przetwarza się i przechowuje tylko niezbędne dane).

Zarządzanie zgodami w CRM

CRM można zintegrować z niezbędnymi punktami, w których klient spotyka się z Twoją firmą – telefonicznie, poprzez e-mail czy formularz www. Pozwala to na prowadzenie rejestru wszystkich interakcji użytkownika w jednej centralnej bazie danych. W podobny sposób możesz uzyskiwać i przechowywać zgodę użytkownika za pośrednictwem tych kanałów. Zdecydowanie ułatwia to śledzenie zgody klienta i pomaga w szybkim uzyskiwaniu dowodów zgodności. Wspiera również w odpowiedniej aktualizacji danych, gdy użytkownicy proszą np. o wycofanie zgody.

Bezpieczeństwo danych

Doskonale zaprojektowane systemy CRM wyposażone są w kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, wielopoziomowe zabezpieczenia, narzędzia do ochrony przed włamaniami i regularne aktualizacje. W ten sposób pomagamy zachować zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych i zapobiegamy ich upublicznieniu.

Jeśli chcesz wdrożyć u siebie system CRM, za pomocą którego w sposób bezpieczny będziesz zarządzał danymi – skontaktuj się z nami. Od wielu lat tworzymy narzędzia skrojone na miarę potrzeb przedsiębiorstwa. Nawiązując współpracę z nami, nie musisz martwić się o koszty – możesz skorzystać z naszych usług za pomocą finansowania ze środków unijnych, o czym przeczytasz na podstronie o MBonach Plus. Zapraszamy do kontaktu!