Categories
Dofinansowania

W obliczu stale ewoluującego rynku pracy, zjawisk takich jak cyfryzacja, automatyzacja, czy też nowe modele pracy zdalnej i hybrydowej, rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu HR. Jako doświadczony dostawca usług szkoleniowych i doradczych, z radością informuje o możliwościach, jakie otwiera przed firmami Akademia HR – projekt dofinansowania usług rozwojowych, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

O Projekcie Akademia HR PARP

Akademia HR PARP to inicjatywa mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw w adaptacji do nowoczesnego środowiska pracy. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, menedżerów, oraz zespołów i pracowników HR, zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak i dużych firm, oferując dofinansowanie nawet do 100% wartości usług w projekcie.

Cele Akademii HR

Główne cele projektu obejmują:

 • Adaptacja do nowych technologii: Wsparcie w cyfryzacji i automatyzacji procesów w firmie.
 • Rozwój kompetencji HR: Budowanie efektywnych zasobów ludzkich zdolnych do zarządzania współczesnymi wyzwaniami.
 • Wsparcie dla pracy zdalnej i hybrydowej: Pomoc w skutecznym zarządzaniu zespołami wirtualnymi.
 • Promowanie równości szans i zrównoważonego rozwoju: Dążenie do tworzenia równych możliwości dla wszystkich pracowników.
 • Integracja osób z niepełnosprawnościami: Wsparcie integracji osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy.

Dla Kogo Jest Akademia HR?

Projekt dedykowany jest przede wszystkim dla działów HR, pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną, menedżerów i kandydatów na menedżerów. Wsparcie uzyskać mogą pracownicy mikro, małych, średnich oraz dużych firm, z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników. W ramach Akademii HR, planowane jest wsparcie dla 7100 pracowników.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Akademia HR umożliwia dofinansowanie projektów do 100% wartości kwalifikowalnych kosztów. Średni koszt wsparcia na pracownika firmy nie może przekroczyć 15 649,45 zł. Wkład własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 20% wartości kosztów kwalifikowanych projektu (może być wniesiony w koszcie wynagrodzenia o ile pracownicy szkolą się w trakcie godzin pracy).

Na jakie usługi można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można wykorzystać na usługi doradcze i szkoleniowe, które koncentrują się na rozwijaniu kluczowych kompetencji HR określonych w Opisie Kompetencji HR (OKHR). Obejmuje to między innymi zarządzanie pracą zdalną i hybrydową, wdrażanie nowych modeli organizacji pracy, zarządzanie różnorodnością, cyfryzację procesów HR, a także rozwój umiejętności związanych z orientacją biznesową i strategiczną.

Dlaczego warto skorzystać z Akademii HR w Midero?

Midero zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu – od identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie spersonalizowanych usług szkoleniowych i doradczych, aż po pomoc w rozliczeniu dofinansowania. Nasze usługi są dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy, aby maksymalizować korzyści płynące z udziału w Akademii HR.

Jak rozpocząć współpracę?

 1. Wstępna analiza potrzeb – Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości dofinansowania i zidentyfikować Twoje potrzeby.
 2. Autodiagnoza – Wsparcie w przeprowadzeniu autodiagnozy w celu dopasowania oferty do specyfiki Twojej firmy.
 3. Zgłoszenie do programu – Pomoc w przygotowaniu wniosku oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.
 4. Wybór usług – Wspólne określenie usług zgodnych z OKHR, które najlepiej spełnią potrzeby Twojej firmy.
 5. Opracowanie i realizacja usług – Opracowanie spersonalizowanych programów szkoleniowych i doradczych oraz ich realizacja.
 6. Rozliczenie dofinansowania – Pomoc w zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia dofinansowania.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji do rozwoju Twojej firmy i skorzystaj z naszych praktycznych szkoleń oraz doradztwa w ramach akademii. Program wystartuje od połowy kwietnia 2024. Dołącz do listy oczekujących, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi programu.

Midero to Twój partner w drodze do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferuje Akademia HR PARP i rozpocznij przygotowania do udziału w tym projekcie.