Categories
Biznes, Konfiguratory 3D, Transformacja cyfrowa, Wizualizacje 3D

Zapadła decyzja o wdrożeniu innowacji w firmie. Niech to będzie konfigurator produktu 3D! Pomysł jest świetny, natomiast warto dokładniej poznać proces powstawania tego narzędzia. Sprawdźmy, jakie etapy należy przejść od idei wdrożenia konfiguratora w swoim biznesie, aż do rozpoczęcia wykorzystywania go w realnej działalności.

Każdy przebieg projektowania konfiguratora produktu będzie indywidualny, ponieważ uwzględni specyfikę produktu oraz preferencje zamawiającego. Jednak po naszych doświadczeniach w realizacji takich narzędzi wyodrębniliśmy kilka uniwersalnych kluczowych punktów, które składają się na cały proces powstawania konfiguratora. Od czego zaczniemy?

1.Rozmowa z klientem

Bazą do powstania konfiguratora jest rozmowa z klientem zamawiającym takie narzędzie dla swojego biznesu. Na tym etapie priorytetem jest dokładne poznanie potrzeb zleceniodawcy, specyfiki jego działalności, a także oczekiwań względem konfiguratora. W tym momencie chcemy się dowiedzieć, co, według klienta, ma zostać udoskonalone za pośrednictwem funkcjonowania konfiguratora, jakie korzyści ma to przynieść przedsiębiorstwu, jego pracownikom, ale i jego konsumentom. Wiedza ta jest niezbędna do zaprojektowania narzędzia, które będzie dopasowane do wymagań zamawiającego. Na tym etapie nie jest jeszcze znany koszt wykonania tego konkretnego konfiguratora.

2. Makieta

Drugim krokiem w procesie powstawania konfiguratora produktu jest wykreowanie jego funkcjonalnej makiety. W tej fazie również nieodzowna jest współpraca z klientem. Wprowadzenie konfiguratora produktu niejednokrotnie wiąże się z przeorganizowaniem pracy różnych działów firmy. Razem z klientem analizujemy przepływ informacji w firmie i sprawdzamy, jak pojawienie się konfiguratora będzie rzutowało na poszczególne zespoły. Czy wpływanie większej liczby zamówień nie obciąży za bardzo księgowości albo czy w takiej sytuacji wystarczające będą aktualne zapasy w magazynach? Po szczegółowych konsultacjach z klientem mamy gotową architekturę przepływów. Na rozrysowanych grafach jasno widać, jak zmieniają się statusy zamówień, śledzimy ścieżki krążenia informacji, generowania dokumentów itd. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować klienta do wdrożenia konfiguratora produktu, który ma się okazać udoskonaleniem, a nie utrudnieniem funkcjonowania jego biznesu.

3. Wycena

Na trzecim miejscu pojawia się wycena przygotowania w pełni działającego konfiguratora produktu. Na podstawie zgromadzonych danych szacujemy liczbę godzin, która będzie potrzebna do realizacji danego zamówienia. W tym momencie informujemy też klienta, jak będzie dokładnie wyglądał proces wykonawczy. Stosujemy podział na mniejsze projekty, według tzw. metodyki zwinnej, która zakłada włączanie do projektów na bieżąco uwag klienta, pojawiających się podczas tworzenia narzędzia.

4. Akceptacja

Do tego momentu klient poznał możliwości zaproponowanego konfiguratora, jest przygotowany do zmian w działaniu całej firmy, jakie przyniesie wdrożenie tego nowego narzędzia i ma świadomość, jakie mniej więcej koszty wygeneruje projekt. Do rozpoczęcia pracy nad konfiguratorem potrzebujemy akceptacji klienta. Zarówno w kwestii projektu wstępnego, jak i sposobu jego organizacji. Jeśli wszystkie szczegóły zostały już ustalone, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przystąpić do wykonania konfiguratora.

5. Wykonanie konfiguratora

Kluczowy etap to wykonanie konfiguratora produktu. Proces ten podzielony jest na mniejsze części, dzięki czemu na bieżąco możemy korygować to, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Organizujemy cykliczne spotkania z klientem, który za każdym razem dostaje raport z działań nad projektem. Dzięki temu na każdym etapie wie, co się dzieje z jego narzędziem. 

W Midero stosujemy zwinną metodykę zarządzania projektem Agile PM. To znaczy, że cenimy sobie kontakt z klientem na każdym etapie prac nad konfiguratorem i wierzymy, że to cenniejsze niż sztywne ustalenia na początku współpracy. W ten sposób możemy sprawnie reagować na zmiany, a to lepiej wpływa na efekt końcowy niż kurczowe trzymanie się wstępnych założeń.

To ważne, gdyż nieraz pierwotny pomysł klienta, który jest opisany w pierwszej rozmowie, odbiega od jego rzeczywistych wymagań i potrzeb. Zależy nam natomiast na tym, aby każdy zleceniodawca otrzymał dokładnie taki konfigurator, jakiego potrzebuje, a nie taki, jaki wydawał się właściwy na poziomie ustaleń. 

Gotowy konfigurator produktu zostaje zintegrowany ze strukturami firmy naszego klienta. W zależności od specyfiki konfiguratora, podłączamy go do odpowiednich systemów: monitorujących produkcję, stany magazynowe czy księgowość. Integracja narzędzia z całym ekosystemem przedsiębiorstwa – to coś, co nas wyróżnia! Każdy konfigurator jest dokładnie testowany, aby jego działanie przebiegało pomyślnie. Tym sposobem klient może rozpocząć korzystanie z indywidualnego konfiguratora produktu na poziomie własnego biznesu.

Jak widać, proces powstawania konfiguratora produktu jest drogą, po której ramię w ramię idzie zarówno firma realizująca projekt konfiguratora, jak i klient, który następnie wykorzysta ten konfigurator w swojej działalności. Daje to szansę na stworzenie narzędzia, które będzie idealnie wpisywało się w oczekiwania i potrzeby firmy zamawiającej produkt. O roli konfiguratorów produktów w biznesie pisaliśmy już na blogu, więc wiecie, że to opłacalna inwestycja.

W Midero zajmujemy się wprowadzaniem takich innowacyjnych rozwiązań dla firm. Skontaktuj się z nami i razem ustalimy, jaki konfigurator produktu będzie optymalny dla Twojego biznesu.