Categories
Biznes, Dofinansowania, Transformacja cyfrowa

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) jest jednym z kluczowych celów Unii Europejskiej. Wiąże się to z podnoszeniem kompetencji osób zarządzających firmą. Szczególną uwagę w ostatnich latach poświęca się poszerzaniu wiedzy w zakresie transformacji cyfrowej. 

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MMŚP, a Ty myślisz o poprawie jego konkurencyjności na rynku, koniecznie zapoznaj się z ogólnopolskim programem dofinansowania unijnego „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”! Chętnie pomożemy Ci przygotować się do pozyskania tego finansowania, a także zrealizujemy usługi szkoleniowe i doradcze w ramach dotacji.

Parę słów na temat programu Akademia Menadżera MMŚP

Program dedykowany jest właścicielom i liderom mikro, małych i średnich firm. Akademia Menadżera organizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Polega przede wszystkim na dofinansowaniu usług rozwojowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Akademia Menadżera MMŚP został przygotowany z myślą o poprawie kompetencji menadżerskich przedsiębiorców, co w efekcie ma przyczynić się do wzrostu ich skuteczności i konkurencyjności na rynku. W ramach programu uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w specjalnie opracowanych szkoleniach, które obejmują takie zagadnienia, jak: planowanie strategiczne, zarządzanie finansami, marketing czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Istnieje także możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa z zakresu transformacji cyfrowej. Usługi dofinansowane dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych. 

Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo? Jakie są kryteria podziału?

Na początku warto zadać sobie pytanie, jak klasyfikowany jest rozmiar przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od liczby pracowników oraz rocznego obrotu firmy. 

  • Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót nie powinien przekraczać 2 mln euro.
  • Małe przedsiębiorstwa mogę zatrudniać już do 50 pracowników, a obrót może wynosić nawet do 10 mln euro.
  • Średnie przedsiębiorstwa mogą osiągnąć znacznie wyższy obrót, nawet do 50 mln euro, natomiast ich liczba pracowników nie powinna przekraczać 250 osób.
Czym jest Akademia Menadżera MMŚP - kompetencje w zakresie cyfryzacji?

Do kogo kierowane są dofinansowania w ramach Akademii Menadżera MMŚP? Wymagania, które trzeba spełnić

Do udziału w projekcie klasyfikują się firmy z sektora MMŚP. Projekt obejmuje teren całego kraju. Akademia Transformacji Cyfrowej przeznaczona jest dla maksymalnie 8 osób z jednego przedsiębiorstwa. Powinny to być osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub mające możliwość awansu. 

Aby firma mogła wziąć udział w programie Akademia Menadżera MMŚP, konieczne jest spełnienie kilku wymagań. Przede wszystkim, musi to być przedsiębiorstwo należące do sektora MMŚP (mikro, małe lub średnie), które istnieje na rynku minimum 1 rok. Ponadto, firma musi mieć siedzibę lub oddział na terenie Polski, co powinno dać się zweryfikować w CEiDG lub KRS. 

Ważnym wymaganiem jest także gotowość do podjęcia wyzwań i chęć rozwoju firmy. Program skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje menadżerskie oraz zdobywać wiedzę na temat eksportu i międzynarodowych relacji gospodarczych. Wiąże się to z posiadaniem diagnozy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji. 

Ostatecznie do udziału w programie wymagana jest także opłata wpisowa oraz wniesienie częściowej opłaty za szkolenie. Wkład własny powinien wynosić nie mniej niż 20% kwoty wsparcia, ale może także być wniesiony w formie wynagrodzenia dla pracowników. 

Ile wynosi wartość dofinansowania w ramach Akademii Transformacji Cyfrowej? 

Należy pamiętać, że w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz mikroregionu istnieją limity dofinansowań. W celu otrzymania informacji na temat dokładnej kwoty, możliwej do otrzymania, należy skontaktować się z operatorem. 

Każde przedsiębiorstwo może uzyskać refundację do 80% wydatków poniesionych na analizę potrzeb oraz doradztwo, oraz 100% w ramach szkoleń w przypadku wkładu własnego w postaci wynagrodzenia pracowników. Dlatego, zgłaszając się do projektu, warto mieć na uwadze przygotowanie środków na tego rodzaju wydatek. 

Usługi w ramach Akademii Menadżera MMŚP 

W ramach programu przedsiębiorstwa mogą wybrać szkolenia z różnych obszarów powiązanych z transformacją cyfrową. Dofinansowania mogą zostać przeznaczone na dwa kluczowe cele:

  1. Zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorstwa lub kompetencji osób zarządzających (właścicieli, menadżerów, osób z możliwością awansu na stanowiska kierownicze).
  2. Realizację usług rozwojowych, czyli szkolenie wybranych osób z sektora MMŚP w celu podnoszenia ich kompetencji menadżerskich. Przedsiębiorstwo może skorzystać z usług rozwojowych, które odpowiadają na jego potrzeby, wynikające z wcześniejszej diagnozy. W tym punkcie znajdują się także usługi doradcze z zakresu transformacji cyfrowej świadczone przez operatora.

W celu zapisania się do programu przedsiębiorstwo powinno zgłosić się do operatora za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie PARP. Po dostarczeniu dokumentów Twoja kwalifikacja zostanie zweryfikowana przez operatora. Następnym etapem jest diagnoza potrzeb oraz określenie luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej. Ostatnim krokiem jest wybranie usług odpowiadających na wcześniej postawione potrzeby przedsiębiorstwa z Bazy Usług Rozwojowych.

Czym są kompetencje menadżerskie w obszarze cyfryzacji? 

W ramach projektu określone zostały uniwersalne kompetencje menadżerskie w zakresie cyfryzacji. Podzielono je na trzy grupy kompetencji, z którymi warto się zapoznać. 

Pierwszą grupą jest zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze organizacji. Na jej podstawie można zdobyć komptenecje w zarządzaniu zmianą, produktem oraz zespołem w środowisku wirtualnym. Wiąże się to z opracowaniem modelu biznesowego, a także strategi marketingowej i sprzedażowej w gospodarce cyfrowej. 

Kolejna grupa kompetencji opiera się na zarządzaniu transformacją cyfrową w obszarze technologii. W jej obszarze znajduje się między innymi poznanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością technologiczną. Dodatkowo uczestnicy projektu mogą zdobyć kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. 

Ostatnia grupa obejmuje zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze procesów. Wyróżnić można kompetencje związane z zarządzaniem procesami w transformacji cyfrowej oraz zarządzanie zintegrowanymi danymi. 

Przejdź transformację cyfrową z Midero!

Rozwój kompetencji z zakresu cyfryzacji jest bardzo ważny. W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo powinno wiedzieć, jak radzić sobie w scyfryzowanym świecie. W Midero pomożemy Ci przejść transformację cyfrową! W ramach projektu Akademia Menadżera MMŚP możesz uzyskać dofinansowania na nasze usługi. Zapraszamy do skorzystania z oferty. W ramach doradztwa biznesowego przeprowadzimy analizę Twojej firmy i zaproponujemy wdrożenie odpowiednich zmian, indywidualnie dopasowanych do Twoich potrzeb. Dodatkowo, z nami możesz rozwijać kompetencje swoje i swoich pracowników w zakresie marketingu internetowego oraz implementacji oprogramowania, które pomoże Ci lepiej zarządzać swoim przedsiębiorstwem.