Categories
Marketing

Brand marketing to niezwykle szerokie pojęcie, pod którym kryje się cała strategia i wszystkie działania podejmowane przez firmę w celu budowania marki. Może być wykorzystywany w wielu celach: do promowania pozytywnego wizerunku, zwiększania rozpoznawalności, budowania lojalności klientów oraz osiągania przewagi na rynku. Artykuł dedykujemy osobom, które chcą dowiedzieć się, co to znaczy brand marketing oraz poznać przykłady wartości i elementów marki.

Co to jest marka? Definicja marki

Zacząć warto od ustalenia, czym jest marka firmy. Zgodnie z Amerykańskim Stowarzyszeniem Marketingu mianem marki określa się „nazwę, termin, symbol, wzór lub ich kombinację, stworzone celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji”. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że marka i firma nie to samo. Różnica między marką a firmą jest dość prosta: firma to ogólnie przedsiębiorstwo. Marka natomiast to to, co kojarzy się z konkretną firmą, jej identyfikacja wizualna, logo itp. 

Na czym polega marketing?

Wiedząc, czym jest marka, można się zastanawiać, co to jest marketing. Sam w sobie stanowi zestaw podejmowanych aktywności, które mają na celu zbudowanie relacji z klientami, ale i wypromowanie oferty danej firmy. Do przykładów działań promocyjnych można zaliczyć m.in. reklamę czy marketing bezpośredni. Wśród innych popularnych rodzajów marketingu znajdziemy:

 • e-mail marketing – docieranie do odbiorcy przy pomocy newsletterów;
 • marketing w mediach społecznościowych – wszelkie działania prowadzone w obrębie social mediów, w tym aktywności promujące produkt lub usługę;
 • marketing cyfrowy – ogólne pojęcie gromadzące w sobie różne rodzaje marketingu realizowane przy pomocy nowych technologii cyfrowych;
 • content marketing – oparty jest na dystrybucji treści, które mogą być wartościowe z punktu widzenia odbiorcy;
 • performance marketing – co to znaczy? Marketing tego typu jest skoncentrowany na efekcie, jego celem jest skłonienie odbiorcy do nabycia konkretnych produktów lub usług firmy;
 • brand marketing – nie dotyczy bezpośrednio sprzedaży, ale jego celem jest kreowanie wizerunku marki i tego, jak ma być odbierana wśród konsumentów.

Jakie są cele brand marketingu?

Firmy korzystają z tej odmiany marketingu po to, aby wzmocnić funkcje marki, w tym:

 • zwiększyć rozpoznawalność marki wśród aktualnych i potencjalnych klientów,
 • kreować pozytywny i spójny wizerunek przedsiębiorstwa, który odpowiada jego idei i misji,
 • tworzyć więzi emocjonalne z klientami oraz budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i lojalności,
 • wyprzedzać konkurentów na rynku, na przykład poprzez zdobycie pozycji lidera w danej branży lub poprzez innowacyjne działania promocyjne,
 • budować wartości, z którymi mogą identyfikować się konsumenci, co pomaga stworzyć również określone atrybuty marki.

Branding marki, brand marketing – co to jest?

Warto zacząć od określenia tego, czym jest branding. Zgodnie z definicją jest to budowanie świadomości marki, w ramach której stosuje się rozmaite narzędzia do kreowania różnych elementów brandu, a następnie do zarządzania nimi. Najczęściej sięga się po takie rozwiązania jak:

 • Badania rynku i konkurencji, czyli przeprowadzanie badań rynkowych, analizy preferencji klientów oraz monitorowanie działań konkurencji (w tym kontrola wysokości performance, czyli wyników innych marek), a także oddzielenie marki od firmy. Pozwala to dostrzec rozmaite zagrożenia, w tym brand bidding (wykorzystywanie przez konkurencję słów kluczowych związanych np. ze znakiem firmowym, na które jest targetowana dana marka).
 • Opracowywanie strategii, w tym określanie jej misji, wartości i unikalności marki w długofalowej perspektywie.
 • Kreowanie spójnego wizerunku marki, na który składa się logo, a także zestaw charakterystycznych kolorów, czcionek i innych elementów wizualnych; konsekwentnie stosowanych w materiałach i komunikatach marketingowych. Warto przy tym poznać różne rodzaje marek, głównie te najbardziej rozpoznawalne, aby zainspirować się najlepszymi.
 • Dostosowana komunikacja z klientami, realizowana poprzez tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, które skutecznie docierają do klientów – na czym głównie polega marketing w mediach społecznościowych. Może to jednak obejmować również reklamy telewizyjne i radiowe.
 • Kreowanie treści, polegające na tworzeniu contentu związanego z marką, który edukuje, angażuje i przyciąga uwagę klientów. Są to artykuły, blogi, wideo, infografiki, poradniki lub tzw. case study.
 • Sponsorowane wydarzenia i współprace, które najczęściej przyjmują formę wspomagania rozmaitych wydarzeń, w tym konferencji, festiwali i innych inicjatyw. Dotyczy to również nawiązywania partnerstw z innymi organizacjami w celu wzajemnego promowania wspólnych wartości, promowania produktu i cech marki.
 • Zarządzanie reputacją marki, a więc to, czym zajmuje się marketing, w tym analizowanie opinii i wizerunku marki w mediach społecznościowych, portalach opinii, recenzjach klientów. Niezbędne jest również reagowanie na sytuacje kryzysowe w celu ochrony reputacji marki.
 • Próby długotrwałego zaangażowania klientów przy użyciu programów lojalnościowych, personalizowanych doświadczeń, utrzymywanie regularnego kontaktu i budowanie trwałych relacji z klientami.

Brand marketing – czym jest i od czego zacząć?

Żeby cieszyć się dobrodziejstwami, jakie zapewnia marketing marki, należy stworzyć plan realizacji poszczególnych etapów. Warto zacząć od zdefiniowania tego, czym jest marka danej firmy, określenia jej wizji, wartości oraz unikalnych cech. Kolejny krok to przeprowadzenie badań rynkowych, które pomogą zrozumieć klientów oraz przeanalizować działania konkurencji.

Tworzenie marki od podstaw

Nadchodzi czas na stworzenie identyfikacji wizualnej, a więc graficznej tożsamości marki, która obejmuje logo, charakterystyczne kolory, czcionki oraz inne elementy graficzne (w zależności od potrzeb danej firmy). Informacje na temat identyfikacji wizualnej powinny zostać umieszczone w tzw. księdze znaku. Od tego momentu zaleca się konsekwentne stosowanie znaków przy każdej okazji oraz w każdym miejscu, które może przyczynić się do rozreklamowania brandu. Chodzi o to, aby logo przedsiębiorstwa lub jego charakterystyczna typografia pojawiły się zarówno na papierze firmowym, jak i na karoserii firmowych samochodów. Oprawę wizualną powinna uzupełniać odpowiednia treść, dzięki której klienci będą mieli okazję lepiej zapoznać się z marką. Można sięgnąć po takie nośniki treści jak artykuły w sieci, firmowy blog, wideo, ale również plakat czy ulotkę.

Content – co to znaczy? Odpowiednia komunikacja to podstawa!

Gdy wiadomość została już określona, nadchodzi czas na dotarcie do klientów. Marka powinna zaakcentować swoją obecność w sieci, będącej obecnie jednym z najważniejszych miejsc do pozyskiwania odbiorców. Dlatego tak istotne jest prowadzenie odpowiedniej działań w mediach społecznościowych, a także dbanie o odpowiednią pozycję witryny w wynikach wyszukiwania. W tym zakresie polecamy skorzystanie z usług naszej agencji. Pomagamy firmom sprawnie przejść przez proces transformacji cyfrowej. Dzięki temu nawet te przedsiębiorstwa, które dotychczas nie były obecne w przestrzeni internetowej, szybko się w niej odnajdują, co pozwala im osiągać wyznaczone cele marketingowe. Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi pracownikami w celu ustalenia szczegółów.

Nie zapomnij o monitoringu

Na samym końcu należy również wspomnieć o konieczności stałego nadzorowania sytuacji, na przykład poprzez przeprowadzenie rozmaitych analiz na podstawie gromadzonych danych czy decydowanie się, co jakiś czas na audyt publikowanych treści. Pozwoli to marce na odpowiednie reagowanie na preferencje klientów oraz zmiany zachodzące na rynku.