Categories
Aplikacje webowe, Brak kategorii

Wizualizacja Big Data przypomina wszystkim nam dobrze znane powiedzenie – „obraz wart jest więcej niż tysiąc słów”. Dzieje się tak, ponieważ obraz często może przekazać szybciej, skuteczniej i wydajniej to, co mogłyby opisać słowa. Wizualizacje danych Big Data wykorzystują ten fakt – wszystkie polegają na przekształceniu dużej ilości danych w atrakcyjne wizualnie grafiki, pozwalające zrozumieć, co dane mają nam do przekazania.

Czym jest wizualizacja danych Big Data?

Wizualizacja danych Big Data polega na prezentacji danych niemal każdego typu w formacie graficznym, który ułatwia zrozumienie i interpretację. Jednak przedstawienie tych danych wykracza daleko poza typowe korporacyjne wykresy.

Decydującą cechą wizualizacji danych Big Data jest skala. Dzisiejsze przedsiębiorstwa gromadzą i przechowują ogromne ilości danych, których odczytanie i zrozumienie mogłoby zająć nawet kilka lat. Dlatego wizualizacja Big Data opiera się na potężnych systemach komputerowych, które pobierają surowe dane firmowe i przetwarzają je w celu generowania graficznych prezentacji, które pozwalają zwykłym odbiorcom przyjmować i rozumieć ogromne ilości danych w ciągu kilku sekund.

Dlaczego wizualizacja danych Big Data jest tak potrzebna?

Ilość danych tworzonych przez firmy na całym świecie rośnie z roku na rok, a dzięki innowacjom, takim jak Internet of Things, tendencja ta będzie się utrzymywać. Problemem dla przedsiębiorstw staje się jednak to, że wszystkie te dane przydatne będą tylko wtedy, gdy można będzie z nich wyciągnąć cenne informacje i podjąć odpowiednie działania. Aby to zrobić, przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do danych w czasie rzeczywistym, a dzięki wizualizacji Big Data mają taką możliwość.

Jaką przewagę daje nam wizualizacja Big data?

Przeglądanie dużej ilości danych – dane prezentowane w formie graficznej, umożliwiają osobom decyzyjnym zrozumienie, co się dzieje znacznie szybciej niż w przypadku przeglądania zestawień w arkuszach kalkulacyjnych.

Trendy punktowe – dane sekwencji czasowych często wychwytują trendy, ale ukryte w danych tendencje są niezwykle trudne do zaobserwowania, zwłaszcza, gdy źródła są zróżnicowane, a ilość danych ogromna. Zastosowanie odpowiednich technik wizualizacji Big Data zdecydowanie ułatwi dostrzeżenie trendów. Pod względem biznesowym zauważony trend jest szansą, którą można wykorzystać.

Identyfikacja korelacji i nieoczekiwanych relacji – jedną z ogromnych zalet wizualizacji Big Data jest umożliwienie użytkownikom eksploracji zestawów danych. Wszystko to po to, aby odkryć, jakie niespodziewane informacje mogą ujawnić dane. Można to zrobić, dodając lub usuwając wartości odstające i zmieniając typy wizualizacji. Identyfikacja wcześniej nieoczekiwanych wzorców i relacji w danych może zapewnić firmom ogromną przewagę konkurencyjną.