Categories
Aplikacje webowe, Biznes

Technologie wspomagające zarządzanie relacjami z Klientami (takie jak chociażby systemy CRM) są coraz bardziej doceniane przez polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Skąd ta popularność? Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych korzyści wynikających z ich wdrożenia.

Usprawnienie procesu obsługi Klienta

System informatyczny CRM umożliwia gromadzenie dużych wolumenów informacji o Klientach, które następnie można wykorzystać do tworzenia spersonalizowanej komunikacji marketingowej. Błędem wielu firm jest brak zainteresowania Klientem po zakończeniu etapu sprzedaży. Opierając się na danych zawartych w CRM dotyczących aktualnie oraz w przeszłości zakupionych usług, pracownicy mogą proponować Klientowi rozwiązania komplementarne wobec już posiadanych oraz podtrzymywać z nim regularny kontakt, wyrażając tym samym zainteresowanie jego potrzebami.

Rozwiązania klasy CRM pozwalają także usprawnić sam proces obsługi Klienta. Integracja wszystkich danych o kontrahentach w jednym miejscu oszczędza czas pracowników i ułatwia przekazywanie informacji między członkami zespołu. Na przykład w przypadku absencji osoby odpowiedzialnej za obsługę konkretnego Klienta, inny specjalista będzie w stanie go zastąpić bez długotrwałej procedury wdrożeniowej, gdyż zdecydowaną większość niezbędnych informacji znajdzie właśnie w systemie CRM.

Eliminowanie dublowania działań skierowanych do Klientów

Dublowanie działań ukierunkowanych na pozyskanie nowych kontaktów bądź też zawarcie umowy jest poważnym problemem firm o rozbudowanych działach handlowych. System CRM, wyposażony w funkcję rejestrowania nowych kontrahentów oraz transakcji, eliminuje to ryzyko. W tym przypadku możemy mówić o korzyściach zarówno z perspektywy firmy, jak i Klienta.

Inwestycja w CRM owocuje wzrostem efektywności pracowników, którym system przypomni o nadchodzących zadaniach do wykonania lub umówionym spotkaniu z Klientem. System poinformuje również, że Klient otrzymał już propozycję oferty i należy oczekiwać na ruch z jego strony.

Natomiast z punktu widzenia Klienta system CRM chroni go przed niechcianymi działaniami marketingowymi oraz sprzedażowymi wykonywanymi przez kolejnych pracowników działu handlowego.

Łatwiejsze wdrażanie nowych pracowników

Gdy firma korzysta z systemu klasy CRM, zmiany kadrowe nie są już obarczone tak dużym ryzykiem i możliwe jest niemal bezstratne wdrożenie nowego pracownika w obowiązki. Pracodawca nie musi się też obawiać, że wraz z odejściem danego pracownika straci dostęp do pewnych informacji warunkujących owocną współpracę z Klientem.