Categories
Google Ads, Marketing

CPC, CPM i CPL to skróty od “cost per click”, “cost per mille” oraz “cost per lead”. W marketingu internetowym są one stosowane w celu określenia wydatków na reklamy.

Modele rozliczeń w Google Ads

Zamawiając kampanię reklamową, firmy mogą wybrać spośród kilku modeli rozliczeń, które będą odpowiednie dla ich budżetu i celów marketingowych. Google Ads oferuje następujące modele rozliczeń:

 • CPC/PPC (Cost Per Click/Pay Per Click),
 • CPM/CPT (Cost Per Mille/Cost Per Thousand),
 • CPV (Cost Per View),
 • CPA (Cost Per Action),
 • CPL (Cost Per Lead),
 • CPS (Cost Per Sale),
 • CPI (Cost Per Install),
 • CPE (Cost Per Engagement),
 • CPC (Cost Per Convertion),
 • FF (Flat Fee).

W tym artykule omówimy trzy z nich: CPC, CPM, CPL. Te skróty to odpowiednio: koszt za każde kliknięcie w naszą reklamę, koszt za 1000 wyświetleń i koszt za dostarczenie leada (zostawienie danych kontaktowych) lub za wykonanie konkretnej akcji. Wszystkie te pojęcia służą do określenia stawki reklamowej, jaką należy zapłacić za umieszczenie reklamy w Internecie.

CPC (Cost Per Click)

Stosując ten model rozliczenia, płacimy za każde kliknięcie naszej reklamy przez użytkownika. Budżet reklamowy przeznaczany na tę aktywność kontrolujemy poprzez ustawienie dziennych limitów wydatków na reklamę. Cost Per Click jest dobrym wyborem w realizacji celów sprzedażowych oraz jeśli chcemy skupić się na ruchu na naszej stronie internetowej.

CPC oblicza się, dzieląc całkowity koszt uzyskanych kliknięć przez liczbę uzyskanych kliknięć.

CPM (Cost Per Mille)

W tym modelu płacimy określoną kwotę za 1000 wyświetleń naszej reklamy. Jest to częsty wybór dla dużych firm, które mają duże budżety reklamowe i mają w planie realizację kampanii skierowanych na świadomość marki czy też przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

CPM to koszt tysiąca wyświetleń, czyli z góry określony koszt dotarcia do tysiąca odbiorców. Najczęściej ta stawka jest określana przez platformę dla wybranej powierzchni reklamowej.

 • CPM = koszt / wyświetlenia x 1000

CPL (Cost Per Lead)

CPL to model rozliczeń, w którym płatność następuje za każdego potencjalnego klienta, który jest przekierowany na stronę internetową lub dokonuje określonej czynności (np. wypełnienie formularza kontaktowego). Ten model rozliczeń jest często stosowany przez firmy oferujące usługi B2B (business-to-business). CPL jest popularnym wyborem dla firm oferujących produkty/usługi, które są sprzedawane offline.

Koszt na potencjalnego klienta to wskaźnik używany przez większość reklamodawców do mierzenia skuteczności swoich kampanii marketingowych. Oblicza się go, dzieląc całkowity koszt kampanii przez liczbę wygenerowanych leadów. Wzór na CPL wygląda następująco:

CPL = całkowity koszt / liczba potencjalnych klientów

Jaki model rozliczeniowy wybrać dla siebie?

Wybierając model rozliczeniowy, musisz wziąć pod uwagę swoje cele i oczekiwania. Nie ma jednego uniwersalnego modelu, który będzie działał dla wszystkich. Pamiętaj też, że niektóre modele mogą być bardziej skuteczne niż inne w zależności od branży. Poniższe pytania pomogą Ci wybrać odpowiedni model rozliczeniowy:

 • Jakie są Twoje cele? Chcesz generować więcej ruchu na stronie? Więcej konwersji? Większe zaangażowanie użytkowników?
 • Jaki jest budżet na kampanię?
 • Jakie są Twoje oczekiwania wobec wyników? Chcesz, aby były one mierzalne i łatwe do udokumentowania?
 • Czy masz już jakieś doświadczenie z reklamami online? Jeśli tak, to jakie?
 • Jak dużo czasu możesz poświęcić na prowadzenie kampanii?
 • Czy masz dostęp do specjalisty od marketingu internetowego lub osoby, która mogłaby Ci pomóc?

Pomocne będzie też zasięgnięcie opinii innych osób, które korzystają z reklam online. Zapytaj ich, jaki model rozliczeniowy preferują i dlaczego. Dowiedz się także, jakie są ich doświadczenia z reklamodawcami.